Mødekalender

Socialistisk Folkeparti Haderslev

24.2.2016

Forslag til mødekalender SF Haderslev – perioden 1.4.2016 - ­31.3.2017.

Der foreslås flg. møder i 2016 + 2017:

Forretningsudvalget 2016:

Tirsdag d. 12. april kl. 19.00 hos Bent

Tirsdag d. 10. maj kl. 19.00 hos Kresten

Tirsdag d. 14. juni kl. 19.00 hos Jens Jørgen

Tirsdag d. 23. august kl. 19.00 hos Vera

Tirsdag d. 20. sept. kl. 19.00 hos Bent

Tirsdag d. 1. november kl. 19.00 hos Kresten

Tirsdag d. 6. december kl. 19.00 hos Jens Jørgen

Forretningsudvalget 2017:

Tirsdag d. 24. januar kl. 19.00 hos Vera

Tirsdag d. 21. februar kl. 19.00 hos Bent

Tirsdag d. 14. marts kl. 19.00 hos Kresten

Bestyrelsesmøder 2016: (Er åbne for alle medlemmer).

Mandag d. 23. maj kl. 19.00 Metal Haderslev

Tirsdag d. 27. sept. kl. 19.00 3F Vojens

Onsdag d. 9. november kl. 19.00 Metal Haderslev

Bestyrelsesmøde 2017: (Er åbent for alle medlemmer).

Mandag d. 27. februar kl. 19.00 3F Vojens

Medlemsmøder 2016:

Onsdag d. 27. april kl. 19.00 3F Vojens

Tirsdag d. 11. okt. kl. 19.00 Metal Haderslev

Generalforsamling 2017:

Onsdag d. 29. marts kl. 19.00 Metal Haderslev

Sociale arrangementer for alle medlemmer:

Dato følger Besøg på VUC Syd Haderslev

Dato følger Besøg på Sprogskolen

Tirsdag d. 6. dec. 2016 kl. 19.00: Gløgg + æbleskiver + oplægsholder – STU Haderslev

Medlemsmøder har (næsten) udelukkende politiske emner på dagsordenen.

Hertil kommer møder i Byrådsvalggruppen + møder med interessegrupper og offentlige møder.

Metal Haderslev: A.D. Jørgensensvej 2, 6100 Haderslev

3F Vojens: Allégade 33­37, 6500 Vojens

Univers
Mobil navigation