Topstyring dur ikke. Det er på tide, at den politiske ledelse i Haderslev Kommune erkender dette og lægger langt større ansvar og beslutningskompetence ud til de decentrale institutioner. For SF bliver det i den kommende byrådsperiode en vigtig opgave at få stoppet topstyringen fra Rådhuset og at give den enkelte institution friere rammer og større selvbestemmelsesret. Det vil helt sikkert også give os bedre skoler, daginstitutioner, plejecentre m.m.

 

Al forskning viser, at jo større ansvar man giver den enkelte medarbejder og leder, jo mere ansvarsfuldt varetager de deres opgaver og jo mere produktive bliver de. Topstyring er simpelthen umoderne og dårlig ledelse.

 

I Haderslev kommune har der været en stigende tendens til, at den øverste ledelse på Rådhuset har blandet sig mere og mere i den decentrale institutions opgaveløsning, og i hvad den decentrale leder har kunnet beslutte selv. Næste skridt i den udvikling vil typisk være usikkerhed om, hvad den enkelte leder tør beslutte og sige af bekymring for eventuelle repressalier.

 

Den udvikling skal vi have stoppet, og det er borgmesterens og i mindre grad udvalgsformændenes ansvar at gøre det. Det kan næppe lade sig gøre med den nuværende borgmester – derfor skal vi have en ny, som er i stand til at decentralisere ansvaret.

 

SF vil arbejde for at få øget ansvar og beslutningskompetence ud på den enkelte institution. Vi blæser hermed til kamp mod det tiltagende Rådhusvælde.

 

 

Bent Iversen

Spidskandidat for SF til Haderslev Byråd

Fælleslykkevej 34

6100 Haderslev

 

Univers
Mobil navigation