Sparede konfliktmidler

d. 17.4.2018

Økonomiudvalget vedtager SF forslag.
Haderslev Kommunes økonomiudvalg vedtog i mandags enstemmigt SFs oprindelige forslag i Byrådet om indefrysning af lønmidler ved en konflikt på det kommunale arbejdsmarked. Forslaget indebærer, at evt. sparede lønkroner ved en konflikt forbliver i de berørte sektorer til dels at
indhente det efterslæb en konflikt medfører og dels generelt skal styrke de berørte sektorers servicetilbud.

 

Økonomiudvalget har sat sit eget lille aftryk ved at tilføje, at forældrebetaling til børnepasning,som ikke har kunnet opretholdes under en konflikt, skal tilbagebetales til forældrene. Den tilføjelse lever SF fint med.

 

Med denne beslutning lægger Haderslev Kommune sig på linje med en række andre kommuner, hvor lignende forslag er vedtaget. Senest har sågar statsministeren foreslået det samme på statens område.

 

Tak til økonomiudvalget for velvillig behandling af SFs forslag. Jeg stiller mig dog selv det lidt undrende spørgsmål: Hvorfor ville det borgerlige flertal ikke stemme for forslaget i Byrådet den 3. april, men nok i økonomiudvalget den 16. april? Der er ikke just sket større afklaring af om vi får konflikt eller ej i løbet af de små fjorten dage. Men sådan er der så mange ting i politik, der ikke kan forklares på logisk eller fornuftig vis.


Bent Iversen
Byrådsmedlem (SF)
Fælleslykkevej 34
6100 Haderslev

Univers
Mobil navigation