I en lang række kommuner – bl.a. Aabenraa – er der efter forslag fra SF blevet mulighed for, at
unge 15-25- årige, der vurderes at have et særligt behov for støtte kan modtage gratis
psykologhjælp. En sådan ordning vil SF også stille forslag om at få indført i Haderslev kommune,
når vi igen er blevet repræsenteret i Byrådet efter årsskiftet.
Ordningen gælder de unge, som ikke på anden vis kan få hjælp i det psykiatriske system, men har
en række personlige forhold, der kunne indikere, at deres problemer kunne udvikle sig til et langt
og dyrt behandlingskrævende forløb. SFs forslag vil indebære mulighed for op til fem samtaler
med en psykolog. Tilbuddet skal foregå i regi af PPR og i et tværfagligt samarbejde med UU og
ungdomsuddannelserne.
Et af fokuspunkterne i tilbuddet skal være, at frafald i et uddannelsesforløb skal undgås. SF
vurderer, at tilbuddet vil koste ca. 1 mio. kr. årligt. En udgift som rigeligt vil blive tjent ind igen, når
det undgås, at den unge skal i et mere behandlingskrævende forløb eller stopper i et
uddannelsesforløb med den konsekvens, at de skal modtage offentlig ydelse i stedet. Erfaringer fra
andre kommuner kan bekræfte dette.

Univers
Mobil navigation