Region Syddanmark bør blive klimaregion.
70 ud af landets 98 kommuner og en enkelt region (Nordjylland) har indgået en aftale med
Danmarks Naturfredningsforening (DN) om at være klimakommune eller klimaregion. Det bør
region Syddanmark også blive.
Ved at indgå en aftale med DN forpligter regionen sig til at reducere sit CO2 udslip med 2% årligt.
Kommunen skal her betragtes som en virksomhed og forpligtigelsen vedrører altså de forskellige
kommunale institutioner og aktiviteter.
Der ligger tre opgaver i en sådan aftale:
1. Kommunen skal udarbejde en opgørelse over dens nuværende udledning af CO2.
2. Der skal udarbejdes en klimaplan for, hvordan kommunen vil nå målet med en årlig 2%
reduktion.
3. Resultatet af kommunens klimainitiativer skal offentliggøres en gang årligt.
DN hjælper kommunen med at udarbejde planen og kommer med idéer til tiltag. F.eks. kan
kommunen energirenovere egne bygninger, omstille sin bilpark til el-biler, ændre indkøb i retning af
mere CO2 neutralitet m.v.
Sønderborg, Kolding, Vejen, Fredericia, Odense, Svendborg er blot nogle eksempler på kommuner,
der har indgået en aftale med DN. I Sønderborg har en række private virksomheder valgt at gå med
i initiativet.
Det er på tide, at Region Syddanmark viser sin vilje til at give et bidrag til at få reduceret landets og
verdens CO2 forurening. Det samme gælder de kommuner, som ikke allerede har en aftale – som
f.eks. de sønderjyske kommuner Tønder, Aabenraa og Haderslev eller de fynske Faaborg-Midtfyn,
Nordfyn og Nyborg

Vicky Lorenzen                                           Bent Iversen
Kandidat nr. 2 for SF til regionsrådet             Spidskandidat for SF i Haderslev Kommune
Odensevej 24B                                           og kandidat til regionsrådet.
5750 Ringe                                                 Fælleslykkevej 34
                                                                 6100 Haderslev

Univers
Mobil navigation