d. 15.11.2017

 

Haderslev Kommune hænger ikke sammen – endnu.

Valgkampen og mødet med vælgerne har for mig tegnet et klart billede af, at det fortsat ikke er lykkedes at skabe en sammenhængende Haderslev kommune. Mange har givet udtryk for, at de ikke føler, at kommunen har tilstrækkelig fokus på udfordringerne i landdistrikterne. Samtidig føler mange, at det der foregår inden i Byrådet i Haderslev ikke vedrører dem og i hvert fald ikke beslutter noget, som kommer dem til gode.

 

Det var netop den tendens – at føle sig overset, ikke hørt, ikke forstået – der var grobunden for valget af Trump til amerikansk præsident. Derfor skal det kommende byråd tage disse signaler dybt alvorligt.

 

For SF bliver det derfor vigtigt, at det kommende byråd og de politiske udvalg i langt højere grad kommer rundt i kommunen og møder folk, hvor de bor. Det kan f.eks. ske ved, at udvalgene holder møder rundt om i kommunen og i forlængelse af det holder offentlige møder, hvor borgerne kan stille spørgsmål til udvalget ansvarsområde. Decentrale byrådsmøder kunne også forsøges – igen efterfulgt af egentlig borgermøde.

 

Her ti år efter kommunalreformen er det på tide, at vi får skabt en sammenhængende Haderslev Kommune.

 

Bent Iversen

Spidskandidat for SF

Fælleslykkevej 34

6100 Haderslev

 

Univers
Mobil navigation