Socialistisk Folkeparti Haderslev

 

d. 12.6.2017

 

Haderslev bør blive klimakommune.

 

70 ud af landets 98 kommuner har indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om at være klimakommune. Haderslev kommune er ikke blandt disse, men det bør kommunen hurtigst muligt blive.

 

Ved at indgå en aftale med DN forpligter kommunen sig til at reducere sit CO2 udslip med 2% årligt. Kommunen skal her betragtes som en virksomhed og forpligtigelsen vedrører altså de forskellige kommunale institutioner og aktiviteter.

 

Der ligger tre opgaver i en sådan aftale:

  1. Kommunen skal udarbejde en opgørelse over dens nuværende udledning af CO2.

  2. Der skal udarbejdes en klimaplan for, hvordan kommunen vil nå målet med en årlig 2% reduktion.

  3. Resultatet af kommunens klimainitiativer skal offentliggøres en gang årligt.

 

DN hjælper kommunen med at udarbejde planen og kommer med idéer til tiltag. F.eks. kan kommunen energirenovere egne bygninger, omstille sin bilpark til el-biler, ændre indkøb i retning af mere CO2 neutralitet m.v.

 

Sønderborg, Kolding, Vejen, Fredericia og Herning er eksempler på kommuner, der har indgået en aftale. I Sønderborg har en række private virksomheder valgt at gå med i initiativet.

 

Det er på tide, at Haderslev kommune også viser sin vilje til at give et bidrag til at få reduceret landets og verdens CO2 forurening. Haderslev bør blive klimakommune.

 

 

Bent Iversen

Spidskandidat for SF

Fælleslykkevej 34

6100 Haderslev

 

Univers
Mobil navigation