d. 1.11.2017

C og LA i ren overbudspolitik.

 

I en valgkamp er der vide rammer for, hvad politiske partier kan love og påstå. Det er så op til vælgerne at vurdere, hvad de tror på, der kan holde til en nærmere analyse.

 

I denne kommunalvalgkamp i Haderslev har de konservative og LA klart distanceret alle andre med hensyn til overbudspolitik. 80 mio. kroners besparelse på administration og bygninger på skoleområdet. Det er de nået frem til ved at læse et regneark fra tænketanken Cepos. Det vil godt nok være rare penge at kunne konvertere til lærertimer og undervisning.

 

Problemet er bare, at de to partier ikke på nogen måde bliver konkrete i deres påstand. Lad mig derfor forsøge at hjælpe partierne med det.

 

80 mio. svarer til ca. 160 stillinger – så mange HKere, DJØFere og ledere er der ikke ansat inden for skoleområdet – så alle pengene kan ikke hentes her. Lad os så prøve at eksperimentere med at spare 40 mio. på bygninger og 40 mio. på personale.

 

Konsekvensen vil være, at der skal afskediges 80 personer – lad os blot tage 25 skoleledere, så er kommunen renset for dem. Vi kan nok også finde en 9-10 psykologer og læsekonsulenter m.v., 10-15 HKere kan vi nok også finde, og så er der vel også en håndfuld DJØFere. Ja, der er stadig et stykke vej til de 80, men pyt – lad os ikke hænge os i detaljer. Til gengæld er hele skoleområdet stort set renset for ledelse og andet fagpersonale, der skal tage sig af de svageste elever. Er det det, som C og LA ønsker?

 

Så er der bygningerne. Mig bekendt står der ikke mange tomme klasselokaler ledige, men hvis vi propper lidt flere elever ind i hver klasse, så kan vi da godt nedlægge nogle skoler. Fjelstrup, Bevtoft, Hammelev, Øsby, Nustrup – ja vi bliver nok også nødt til at tage Sommersted med – ellers når vi ikke de 40 mio. Specialundervisning må nok også sløjfes for at nå målet. Er det det som C og LA ønsker?

 

Hvis det ikke er noget i den retning I ønsker, så må I forklare mig og resten af den undrende vælgerbefolkning i kommunen, hvordan I kan flytte 80 mio. fra administration og bygninger til undervisning. Også ok., hvis I blot flytter 60 mio. og så bruger 20 mio. på skattelettelse. I skal jo også give noget til jeres kernevælgere. Det behøver ikke være ret detaljeret jeres forklaring blot sådan i hovedtræk, men dog lidt mere end blot en henvisning til CEPOS regneark.

 

 

Bent Iversen

Spidskandidat for SF til Byrådsvalget

Fælleslykkevej 34

6100 Haderslev

 

Univers
Mobil navigation