Haderslev skal igen have en akutbil.

SF i region Syddanmark vil arbejde for, at Haderslev kommune igen får en akutbilbemanding.

Sygehusvæsenet i region Syddanmark er blevet markant centraliseret gennem de seneste 10 år. Det betyder, at en stor del af regionens befolkning har lang transporttid til et akutsygehus. Netop derfor er det vigtigt, at den præhospitale indsats i form af ambulancer, lægebiler og akutbiler er til stede så decentralt som muligt.

Haderslev har mistet sit sygehus i forbindelse med denne centralisering. Dertil kommer, at regionen i foråret 2016 ydermere fjernede akutbilen fra Haderslev. Dermed er Haderslev kommune blevet et udkantsområde, hvad angår såvel sygehusbetjening som præhospital indsats. Det er urimeligt over for Haderslev befolkning. Hurtig hjælp kan være altafgørende for folks overlevelse f.eks. i forbindelse med akut hjertestop.

Akutbiler er med til at give folk tryghed og vished for, at hjælpen kan være hurtig til stede, når der er behov for den. Derfor er det uaccceptabelt, at regionsbestyrelsens flertal for et år siden fjernede akutbilerne fra en række byer – Faaborg, Grindsted, Skærbæk og Haderslev. SF talte og stemte imod denne beslutning, og vi vil selvfølgelig forsøge at få en ny regionsbestyrelse til at ændre denne beslutning.

Derfor er det også vigtigt, at du d. 21. nov. stemmer på en politiker, der vil arbejde for at akutbilfunktionen genindføres i de fire byer – SFs kandidater kan du regne med vil gøre det.

 

 

Villy Søvndal

Spidskandidat for SF i region Syddanmark

Gl. Bjert 39C

6091 Bjert

 

Bent Iversen

Kandidat for SF til regionsrådsvalget

Fælleslykkevej 34

6100 Haderslev

 

 

 

 

 

Univers
Mobil navigation