Ældreplejen trænger til et løft i Haderslev Kommune.

 

Historierne er mange og tendensen er ikke til at tage fejl af. Det er kommunens ældrepleje og -omsorg, som der tales om her. Besparelserne på området har været rimelige konstante stort set de sidste 10 år. Nu skal udviklingen vendes – vi kan ikke længere være vores ældrepleje bekendt.

 

Derfor skal der ansættes flere faguddannede medarbejdere i såvel hjemmeplejen som på plejecentrene. Medarbejderne løber stærkt – og det går ud over de ældre som de skal pleje. Samtidig nedslides de ansatte. Derfor hænger gode arbejdsvilkår for de ansatte og kvaliteten i plejen uløseligt sammen.

 

De ældre i hjemmeplejen skal have flere timer, så de kan få bad flere gange om ugen, få gjort rent mere end en gang hver anden uge, og der skal også være tid til at tale med den ældre og lytte til, hvilke bekymringer og ønsker de har.

 

I plejecentrene skal de ældre have flere ture ud i naturen, og der skal gives muligheder for flere aktiviteter i dagligdagen. Ældrepleje er mere end blot opbevaring og bespisning. Det skal være omsorg, som indbefatter alle den ældres behov – såvel de fysiske som de psykiske.

 

Antallet af demente er jævnt stigende. De har krav på en omsorg, der kræver et personale med en helt særlig indsigt i demens. Uddannelse og god tid til opgaven er vigtige. Også her har Haderslev kommune et efterslæb.

 

Udlicitering er et af de borgerlige partiers bud på løsning. Der er intet belæg for at påstå, at det private løser opgaverne bedre. Måske nok billigere, men konkurshistorikken på området taler sit tydelige sprog om, at de gør det for billigt. SF siger nej til udlicitering af ældreplejen.

 

For SF bliver ældreområdet de næste fire år en hovedprioritet. Udviklingen skal vendes. Værdigheden og kvaliteten skal tilbage i vores ældreomsorg.

 

Haderslev – din kommune, derfor lytter vi til dig.

 

 

Bent Iversen

Spidskandidat for SF i Haderslev Kommune

 

Univers
Mobil navigation