velkommen til     sf haderslev

SF Haderslev får ny folketingskandidat

NannaSFU-31.jpg

Socialistisk Folkeparti Haderslev

20.6.2016

SFUs landsformand Nanna Bonde ny folketingskandidat i

Haderslev.

SFUs landsformand Nanna Bonde har sagt ja til at blive SFs nye folketingskandidat i Haderslev-
kredsen. Hun afløser fra d. 1. oktober Einar Olsen, der ikke har ønsket at genopstille.

SF Haderslevs formand Bent Iversen udtaler:

Med Nanna Bonde som folketingskandidat får vi en ung stærk profil, som allerede har markeret

sig på den landspolitiske scene. Jeg er ikke i tvivl om, at Nanna vil være med til at give SF i

Haderslev ny gejst og tro på fremgang. Hun har klare og markante synspunkter, som hun

fremfører engageret og med stor passion. Vi ser frem til at føre folketingsvalgkamp for og med

Nanna Bonde – så Lars Løkke må gerne udskrive valget hurtigst muligt efter den 1. oktober.

SF Tønder har også besluttet at opstille Nanna Bonde, og det forventes, at SF Aabenraa gør det

samme. Det betyder, at Nanna bliver SF Sønderjyllands entydige spidskandidat.

SF i Sydjyllands Storkreds har besluttet, at opstillingsformen skal være Fællesliste – sideordnet

med nominering. Samtidig er det besluttet, at der max. bliver opstillet 10 kandidater i Storkredsen

I august bliver der mellem alle kandidater i storkredsen gennemført en urafstemning blandt

medlemmer om placeringen på SFs liste i kredsen. Det bliver dog udelukkende personlige

stemmer, som afgør, hvem der ved selve folketingsvalget bliver valgt.

”Vi forventer, at Nanna Bonde kommer i top to ved medlemmernes urafstemning,” siger Bent

Opstillingen er gældende fra d. 1. oktober i år og 2 år frem, hvor der så igen skal foretages ny

opstilling.

1 maj Formanden med fanen og Karina Lorenzen på talerstolen

undefinedundefined

1. maj starter tidligt i Haderslev. SFU formand Nanna Bonde er blandt talerne

12186660_1733763543501795_7513676185133969490_o.jpg

Lørdag d. 30. april skal du sent i seng - da skal du nemlig deltage i årets og landets 1. maj-arrangement på Bispen i Haderslev - starter kl. 21, fortalere før midnat - hovedtalere fra kl. 00.00 - - bl.a. SFUs formand Nanna Bonde -ind imellem underholder et par bands. Arrangører: SF, Enhedslisten, SUF og SFU i Haderslev.

Måltal for slægtsanbringelse meningsløs

31.1.2016 Måltal for slægtsanbringelse meningsløs. At fastsætte et måltal for, hvor mange børn, der skal anbringes uden for eget hjem, der skal i slægtsanbringelse er i bedste fald meningsløs og i værste fald skadeligt for en del børn. Børn og familieudvalget har på sit møde d. 16. december vedraget et måltal på 40 % for, hvor mange børn der skal i slægtsanbringelse, når de ikke kan bo hos deres forældre. SF er enige i, at slægtsanbringelse kan være den bedste løsning for barnet, men at fastsætte måltal for det er helt meningsløst. Hver eneste anbringelsessag skal vurderes individuelt i forhold, hvad der tjener barnets tarv bedst. Et måltal kan udelukkende bruges til at dunke den enkelte sagsbehandler i hovedet med, at der skal opnås et bestemt antal slægtsanbringelser. Jeg frygter, at måltalsangivelsen vil betyde, at vi nu får en række slægtsanbringelser, der absolut ikke er til barnets bedste. Ofte har børn, der skal anbringes uden for eget hjem behov for et fuldstændigt miljøskifte. Det er ofte tvivlsomt om det kan ske ved anbringelse hos en nær slægtning til forældrene. Udvalgsmedlem Bo Morthorst forsvarer udvalgets beslutning og påstår, at det er en del af Haderslevreformen. Som en af reformens artikter må jeg på det bestemteste afvise, at det er tilfældet. Det er udelukkende en del af Morthorst tankevirksomhed, som aldrig blev nedfældet i reformens beslutningsgrundlag. Børn skal kun anbringes ved slægtninge, hvis det er det bedste for barnet. Ingen i B. og F.­udvalget aner en pind om det nu svarer til 40 % ­ derfor er deres beslutning meningsløs. Jeg håber, at forvaltningsledelsen får forklaret medarbejderne, at barnets tarv i hvert enkelt tilfælde er vigtigere end udvalgets måltal. Bent Iversen Fhv. Byrådsmedlem (SF) Fælleslykkevej 34 6100 Haderslev

Velkommen til Asylcentret Haderslev Sygehus

14.9.2015 Velkommen til asylcentret på Haderslev Sygehus. At Haderslev Sygehus ́ tomme bygninger nu skal anvendes til asylcenter hilser SF i Haderslev velkommen. Det er godt, at bygningerne nu kan blive anvendt til noget fornuftigt, og med det nuværende pres på asylsystemet, er der hårdt brug for bygninger, der kan give flygtninge tag over hovedet. Ikke overraskende er DFs Peter Kofoed Poulsen imod, at sygehusbygningen bruges som asylcenter. Hans begrundelse er, at vi jo skal bruge bygningerne til noget andet. Jeg vil vove den påstand, at det ikke er bygningernes anvendelse til andre formål, der ligger ham mest på sinde, men nok nærmere hans modstand mod i det hele taget at skulle tage imod flygtninge her i kommunen. Fakta er nemlig, at ingen ved, hvad disse bygninger ellers skulle bruges til. Der er ikke en gang lavet en ny lokalplan for området, der kan fortælle, hvad den må bruges til. Der er altså tale om ikke­eksisterende andre planer for bygningen. Indtil videre er planerne at ligne med ti fugle på taget, mens asylcentret er den ene håndfaste fugl i hånden. Sammenholdt med Kofoeds reaktion på Slesvigsk Partis annonce, hvor de byder flygtninge velkommen til Sønderjylland – tak til partiet for den markering – så er der vist mere end belæg for min påstand om, at Kofoed for alt i verden vil holde flygtninge uden for Haderslev, Sønderjylland og Danmark. Til det kan jeg blot sige: Tåbelig, fjollet og usmagelig. Jeg har intet pænt at sige om Peter Kofoeds synspunkter. Bent Iversen Formand for SF i Haderslev. Fælleslykkevej 34 6100 Haderslev

SF beklager socialdemokratisk vindmølle-kovending.

d. 18.8.2017
SF beklager socialdemokratisk vindmølle-kovending.
SF Haderslev beklager og undrer sig over, at socialdemokratiet har foretaget en kovending i sagen
om vindmøller i Kastrup-Tiset enge.
Grøn omstilling af vores energiforbrug er som bekendt alfa og omega, hvis vi skal give vores bidrag
til at reducere CO2 udslip og få stoppet klodens klimaforandringer. Det er en søgt undskyldning fra
soc.dems side, at tiden er løbet fra landvindmøller. Nu skal vindmøller kun stå på havet. Det er
vistnok kun en Haderslev udgave af soc.dems. politik. Jeg har ikke hørt lignende kategoriske
udmeldinger fra socialdemokratiet centralt.
Der er al mulig grund til at være hensyntagende til lokalbefolkningen, når der skal rejses nye
vindmøller, men med opfyldelse af krævet afstand til beboelse og evt. opkøb af ejendomme, så vil
det fortsat være muligt at rejse et antal vindmøller i Kastrup-Tiset uden, at de vil påvirke naboernes
velbefindende. Havvindmøller vil ikke kunne skabe tilstrækkelig med grøn omstilling i det ønskede
tempo. Vi har også brug for nye vindmøller til lands.
Det har da strejfet mig, at soc.dems kovending kunne være led i en strategisk overvejelse i
forbindelse med kommunalvalg, for at nærme sig Dansk Folkepartis holdning og dermed sikre sig
deres støtte i en konstituering. Hvis det skulle være tilfældet, er det en ærlig sag, hvis man ellers
fortæller vælgerne, at det forholder sig sådan.
Hvis man som vælger i Haderslev vil støtte en grøn omstilling på energifronten, så er SF
efterhånden en af de få muligheder på valgdagen. Står det til os, så bliver sidste ord i denne sag ikke
sagt ved det kommende byrådsmøde d. 29. august.

Bent Iversen
Spidskandidat for SF til kommunalvalget og kandidat til regionsrådsvalget.
Fælleslykkevej 34
6100 Haderslev

SF Haderslev

  • Formand Bent Iversen

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation