Kommunalpolitisk program 2018-2021

SF er et rødt og grønt parti båret af bæredygtighed, frihed, lighed, og solidaritet.

Vi arbejder for lighed for mennesker i alle livets forhold – økonomisk, socialt og kulturelt. Vi arbejder for en solidarisk deling af ressourcerne, så alle får mulighed for at blive inkluderet i fællesskabet, og ingen kører på fribillet.

SF ønsker et samfund, hvor alle oplever sig inkluderet, og hvor enhver giver sit bidrag via aktiv deltagelse i samfundslivet, gennem uddannelse, beskæftigelse, frivillighed, osv.

Vi ønsker et miljø, der giver håb for fremtiden med stor biodiversitet, rent drikkevand, rent vandmiljø, ren luft og en giftfri hverdag, ligesom vi ønsker at fremme genbrug og genanvendelse samt at undgå ressourcespild, herunder ikke mindst at begrænse madspild. SF har især fokus på at udvikle svar på fremtidens udfordringer på energiområdet – f.eks. ved at bygge ’+ energihuse’, der producerer mere energi, end de forbruger.

SF vil samarbejde og sætte tydelige aftryk på udviklingen af vores kommune. Vi tager ansvar i forbindelse med budgetlægningen uden at gå på kompromis med vort ideologiske grundlag, hvilket betyder, at vi står for: 

  • Stærke fællesskaber som nøglen til det gode liv for os alle.
  • Særligt fokus på at bekæmpe social og økonomisk ulighed samt ulighed i sundhed.
  • Samarbejdende folkestyre, hvor vi lytter og finder løsninger i samspil med andre partier og ikke mindst med borgerne.

undefined

Du kan se hele det politiske program HER

Univers
Mobil navigation