Kommunalpolitisk program 2014-2018

 

SF arbejder for at skabe et rødt og grønt samfund præget af bæredygtighed, lighed, frihed og solidaritet. Samfundet skal afhjælpe de miljømæssige og sociale problemer, som de frie markedskræfter er med til at skabe. De bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder.

Vi arbejder for et mangfoldigt, inddragende og aktivt lokalsamfund, hvor den centrale værdi er at alle sikres lige muligheder for det gode liv. SF arbejder for at skabe bedst mulige rammer omkring stærke fællesskaber, der løfter, inkluderer og inspirerer.

SF ønsker at sætte dagsordenen. Vi vil skabe nye politiske resultater og være med til at sætte et solidt SF fingeraftryk på hele den politiske dagsorden i Fredericia. Vi ønsker samarbejdet og vil hele vejen igennem lægge et helhedssyn på kommunens aktiviteter og beslutninger. Vi tager ansvar i forbindelse med budgetlægningen, men lægger vægt på at være et selvstændigt parti med vores egen profil uanset, hvem vi samarbejder med.

SF´s mål er at vinde et centrum venstreflertal med et stærkt SF. Vi vil være loyale samarbejdspartnere på de punkter, hvor vi forpligtiger os på samarbejde, eller hvor enighed er en selvfølge. Til gengæld vil vi være skarp opposition på felter hvor vi ikke er enige med flertallet.

 

SF står for Stærke Fællesskaber der inkluderer og løfter de svageste. Stærke fælleskaber for børn og unge der udvikles via en nærværende børn- og unge politik, en kulturpolitik, der prioriterer forskellighed, dyrker det aktive foreningsliv og skaber gode rammer omkring både det særlige og det almindelige. Stærke fællesskaber der giver det gode liv i Fredericia

SF står for Sund Fornuft. Sund fornuft i tilgangen til økonomien, der sikrer og udvikler velfærden. Sund fornuft i forhold til at skabe gode velfærdsløsninger tæt på borgeren, der anerkender og udnytter den enkeltes potentialer. Sund fornuft i forhold til at tiltrække grønne virksomheder, nye uddannelser og sikre en bæredygtig vækst til Fredericia.

SF står for Særligt Fokus. Særligt fokus på at fjerne de faktorer, der skaber ulighed. Særligt fokus på at skabe jobs og fastholde unge i uddannelse og særligt fokus på at skabe grønne alternativer, der sikrer, at Fredericia går med i forreste række for at blive CO2 neutral.

SF står for Samarbejdende Folkestyre. ET samarbejdende folkestyre, der gør en dyd ud af at lytte og finde løsninger i tæt samspil. Et samarbejdende folkestyre der tænker i helheder og som tør prioritere og tydeligt vise vejen for Fredericia. Et samarbejdende folkestyre der tør udfordre dogmer og sætter demokrati og trivsel i centrum

Du kan se hele det politiske program HER

Univers
Mobil navigation