SF-Fanø er øens rød-grønne parti

Vi ser Natur og Miljø som ressource, der skal bevares, og kun udnyttes i et omfang der ikke ødelægger den.

image.jpg

Fanø Skole og kommunens Børne- og unge-politik

Hvad skal vi gøre for at gøre vores politik på børneområdet bedre?

Vi er meget bekymrede for nogle af resultaterne i den nyligt afholdte undersøgelse

ShiftingPicturesImage.jpg

Fra: Børne- og kulturudvalget 2018-2021, den 30. maj 2018:

punkt 59: 

Analyse af SFO og klubområdet

Indstilling
Forvaltningen indstiller at resultaterne tages til efterretning, og forvaltningen i efteråret 2018 arbejder videre med en proces, der imødekommer de udfordringer som resultaterne afspejler. Desuden indstiller forvaltningen, at der igangsættes en proces vedrørende yderligere analyser af SFO delen.
Forvaltningen indstiller at resultaterne indgår i den fremadrettede dialog omkring hvilket serviceniveau, og hvilke tilbud der bør tilbydes kommunens borgere for at sikre en hensigtsmæssig, og ressourceoptimal tilrettelæggelse af området.
 

Dette vil vi arbejde for

SF-Fanø og fremtiden

IMG_0335.JPG

SF-politik på Fanø

SF-Fanø vil i byrådet fortsat arbejde for at Fanø skal være et rigtig godt sted at bo. Som alle andre går vi i SF ind for at den herskende politik bliver diskuteret og gennemføres efter demokratiske spilleregler. Vi vil samarbejde med flest mulig om at disse regler kommer til at præge arbejdet i byrådet.

SF er et rødt / grønt parti, hvor fællesskabet, socialismen og en bæredygtig grøn udvikling er grundlaget for byrådsarbejdet.

Konkret udmønter det sig lige nu i:
 • At vi med en rimelig skatteudskrivning kan opbygge, videreudvikle og dermed sikre:
 • Et relevant, grønt og bæredygtigt forsyningssystem vedr. energi, vand og renovation
 • En relevant og god ældrepleje
 • En god og tryg dagpasning
 • Tidssvarende og godt undervisningsmiljø, der også kan fremme integration
 • Infrastruktur med mest mulig kollektiv trafik, herunder et fornuftigt samarbejde med Færgeriet
 • At vi kunne sætte mennesket i centrum, og få livets værdier til at være i fokus:
 • Raske og tilstrækkelige varme hænder til at arbejde med vore børn i daginstitutioner og skole og til at afhjælpe ældre menneskers mangler, når de dukker op i livet
 • Styrke det gode liv ved at forene det sjove og sunde liv og gøre forebyggelse til et fælles ansvar
 • Bevarelse af Fanø som et godt sted at bo og arbejde
 • Fremme Fanøs rolle i Nationalpark Vadehavet og verdensarven

Skal Realen nu endelig til at stå alene - økonomisk?

realen.jpg

Der er nu lagt op til at Realen kan komme til at overtage bygningen til vurderingsprisen- og i en overgangsperiode måske søge om midler til at få driften i balance.

Læs mere

 

 

Nybyggeri i højere kote

Hvor og hvordan skal nyt byggeri placeres på Fanø?

 Fanø kommune har netop sendt kommuneplan 2017 i offentlig høring. På sidste byrådsmøde kom SF række bemærkninger til planen bl.a. til afsnittet om klimatilpasning. Vi synes ikke det er stærkt nok. F.eks. foreslås at ”Nye boligområder må ikke placeres under kote 4 DVR90 (4 m over havets overflade)”. Det skal rettes til ”Ny bebyggelse kun må placeres over kote 5 m DVR90”. Vi er nødt til at tage klimaudviklingen alvorlig... læs mere

Vi mener de nye grunde mod nord kan blive bygget i for lav kote: 

klik på billedet.

undefined

Hvorfor siger vi nej

Vi vil gerne indgå i et fornuftigt samarbejde med de øvrige byrådsmedlemmer, men nogen gange er det nødvendigt at sige nej, hvorfor nu det?

Vi vil til enhver tid forsøge:

 • at optræde ordentlig og progressivt
 • at forsøge samarbejde ved samtale og gerne forpligtigelser på nye tanker
 • at holde fast i en grøn politik, hvor vi medtænker de små problemer
 • at holde øje med, hvad vi i kommunen kan få ud af at trække på LAG

download.png

Hvordan i alverden kan man finde på at stemme anderledes end Venstre i Byrådet?

Sådan tænker nogle måske? – og Venstres politikere synes, det er så utroligt, at de kalder det manglende samarbejde.

SF har stemt anderledes end Venstre mange gange i den forløbne byrådsperiode. Vi havde ellers planer om noget andet. Men det kunne ikke lade sig gøre. Der blev lyttet venligt og så skete der ikke mere. Det kan faktisk tælles på én hånd, de gange borgmesteren har henvendt sig til SF i de sidste 4 år. Han havde jo sit flertal sammen med socialdemokratiet og dele af de konservative.

SF har hovedsagligt stemt anderledes end Venstre, fordi vi tænker og prioritere anderledes. Borgerne penge skal bruges mere på varme hænder end på mursten. Fanøs økonomi skal være i balance og ikke holdes oppe med låntagning. SF vil udbygge samarbejdet med borgerne for på den måde gøre Fanø stærk, osv. Vil man have konkrete eksempler på dette, så se ind på vores hjemmeside

Når byrådssagerne ikke var ordentlig belyst, så har SF også stemt anderledes end det etablerede flertal i Byrådet. SF har aldrig ville bruge borgernes skattepenge uden det stod fuldstændigt klart, hvem der fik pengene. Normalt giver Fanø Kommune kun støtte, når dokumentation i form af vedtægter, regnskaber o. lign. forelægger. Den regel gælder, når små foreninger og arrangører skal have støtte fra kommunen.

I SF er vi bange for, at det skal blive ved sådan, hvis ikke der bliver ændret markant på byrådets sammensætning. Venstres spidskandidat skriver i JydskeVestkysten søndag, at deres mærkesag er markedsføring af turisme. SF’s synes der også er andre ting at tage fat i f.eks. styrkelse af hverdagslivet på Fanø.

Med venlig hilsen

Søren Vinding

Bestyrelsesmedlem og debattør i SF Fanø

Univers
Mobil navigation