By- og lokalplaner

Svært at holde fast ved det vedtagne.

Vi stritter imod:

  • Når de udstykninger, hvor ny bebyggelse skal ligge, strækker sig ud i den bevaringsværdige natur.
  • eksempel: Vesternasen.
  • Når der alligevel skal - som det er planlagt - videreudbygges mod nord, kunne vi tænke os, at man overvejede at nedrive den gamle Søsfartskole og byggede her i stedet for som det nu er planlagt, der hvor golfklubben nu har udslagsbane.
  • Vi er også utilfredse, når grundene så sælges under den først afalte salgspris
  • Det sidste giver en skævhed i den måde nye borgere behandles på.

Byrådsarbejdet lige nu

Budget

Der er indkaldt til budgetmøde d. 7/9 2017 - Der er førstebehandling af budgettet for de næste år mandag d. 11/9 2017

Budget-icon.jpg

Byråd

Økonomiudvalg

Erhverv, Natur og Teknikudvalg

Aktuelle sager

Pas på - Bevar mest muligt grønt. Se video

Skriv gerne forslag og kommentarer til os. Se mailadressen til Karen Jeppesen nederst på forsiden. Også gerne forslag til forbedring af hjemmesiden

 

 

byråd.jpg (1)

vigtige sager:

  1. Budget
  2. Kommuneplan
  3. ..

 

Univers
Mobil navigation