Bedst muligt samarbejde med resten af byrådet

Vi vil dog ikke undlade at stille spørgsmål ved problemerne

Vores samarbejde

Det er lykkedes for Karen Jeppesen at være med i et samarbejde med De konservative ved Kjeld Nielsen og Kristian Lorentzen samt med Miljølisten ved Niels Heinel og Else Møller.

De har blandt andet kunne snakke dagsordener igennem med henblik på at være bedre forberedte på, hvordan sagerne kunne gribes an og evt. aftale samarbejder ved afstemninger.

Meningen er - ud over god forberedelse - at kunne bryde den negative blokdannelse, der prægede sidste valgperiode, hvor mange afstemninger endte 10-1, og hvor Venstre kunne bestemme det hele.

Byrådsarbejdet lige nu

Hvad siger og mener vi:

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

492.

 Godkendelse af dagsordensforslag

 

493.

 Meddelelser fra borgmesteren, herunder sager til efterretning

 

494.

 Ansøgning om tilskud - Storm P udstilling på Fanø Kunstmuseum

 

495.

 Lystbådehavn

 

496.

 Driftsaftale mellem LAG Fanø-Varde og Fanø Kommune 2017-2020

 

497.

 Udbud af driften på genbrugsstationen

 

498.

 Beskæftigelsesplan 2017

 

499.

 Prioritering af lokalplanarbejde

 

500.

 Kommuneplanstrategi 2016 - Indsigelser og endelig vedtagelse

 

501.

 Politisk proces for Kommuneplan 2017

 

502.

 Genopslag af stillingen som Økonomichef

 

503.

 Partnerskabsaftale mellem Fanø og Ameland

 

504.

 Landdistrikternes Fællesråd - Valg af delegerede fra Fanø Kommune til årsmøde

 

505.

 Forslag til regulativ for husholdningsaffald (husholdningsregulativ)

 

506.

 Udtrædelse af Sydtrafik

Sådan kommer vi videre

Skriv gerne forslag og kommentarer til os. Se mailadressen til Karen Jeppesen nederst på forsiden. Også gerne forslag til forbedring af hjemmesiden

Snakken og arbejdet skal fortsætte om de følgende sager:

SF-Fanø arbejder i byrådet for at Fanø skal være et rigtig godt sted at bo. Det vil vi blive ved med i resten af byrådsperioden og også i den næste. Som alle andre har vi i SF brug for at få diskuteret vore resultater og det fremtidige arbejde. Vi vil meget gerne tage en sådan diskussion i et bredt forum, så hvis du har lyst, inviterer vi dig til at være med til at præge vores arbejde i byrådet.

SF er et rødt / grønt parti, hvor fællesskabet, socialismen og en bæredygtig grøn udvikling er grundlaget for byrådsarbejdet.

Konkret udmønter det sig lige nu i:

-        At vi med en rimelig skatteudskrivning kan opbygge, videreudvikle og dermed sikre:

o   Et relevant, grønt og bæredygtigt forsyningssystem vedr. energi, vand og renovation

o   En relevant og god ældrepleje

o   En god og tryg dagpasning

o   Tidssvarende og godt undervisningsmiljø, der også kan fremme integration

o   Infrastruktur med mest mulig kollektiv trafik, herunder et fornuftigt samarbejde med Færgeriet

-        At vi kunne sætte mennesket i centrum, og få livets værdier til at være i fokus:

o   Raske og tilstrækkelige varme hænder til at arbejde med vore børn i daginstitutioner og skole og til at afhjælpe ældre menneskers mangler, når de dukker op i livet

o   Styrke det gode liv ved at forene det sjove og sunde liv og gøre forebyggelse til et fælles ansvar

o   Bevarelse af Fanø som et godt sted at bo og arbejde

o   Fremme Fanøs rolle i Nationalpark Vadehavet og verdensarven

Vi i SF-Fanø er nu repræsenteret af Karen Jeppesen i Fanø Byråd. Hun gør det godt og arbejder ud fra de ovennævnte ønsker og tanker.

Hvis du mener, at vi skal fortsætte med at have disse tanker foran i det politiske arbejde på Fanø eller ønsker at debattere ud fra dem, men ikke kun ud fra dem, er du velkommen til at komme med feed back, kommentere og sende os en mail med forslag til fortsat samarbejde i den rigtige retning.

Univers
Mobil navigation