By- og lokalplaner

Svært at holde fast ved det vedtagne.

Vi stritter imod:

  • Når de udstykninger, hvor ny bebyggelse skal ligge, strækker sig ud i den bevaringsværdige natur.
  • eksempel: Vesternasen.
  • Når der alligevel skal - som det er planlagt - videreudbygges mod nord, kunne vi tænke os, at man overvejede at nedrive den gamle Søsfartskole og byggede her i stedet for som det nu er planlagt, der hvor golfklubben nu har udslagsbane.
  • Vi er også utilfredse, når grundene så sælges under den først afalte salgspris
  • Det sidste giver en skævhed i den måde nye borgere behandles på.

Byrådsarbejdet lige nu

Budget 

Der er indgået budget forlig i Fanø Kommune for årene 2018 - 2021. Forliget er vedtaget mellem alle partier.

Budget-icon.jpg

Forliget blev til efter at forskellige høringssvar var indarbejdet. 

Se nærmere på kommunens hjemmeside KLIK HER FOR AT LÆSE VIDERE

Aktuelle sager

Pas på - Bevar mest muligt grønt. Se video

Skriv gerne forslag og kommentarer til os. Se mailadressen til Karen Jeppesen nederst på forsiden. Også gerne forslag til forbedring af hjemmesiden

 

 

byråd.jpg (1)

vigtige sager:

  1. Budget
  2. Kommuneplan
  3. ..

 

Univers
Mobil navigation