Velkommen til sf fanø

Karen er der stadig

.., så vi fastholder fokus

2013-Karen.jpg

Det er hvad hun arbejder på:

På mødet i SF Fanø d. 6.8.17 blev drøftet mange temaer, som vi i SF-gruppen synes er vigtige i forhold til dagligdagen og livet på Fanø, og som vi mener, stadig skal være temaer både i valgkampen, men også efter valget.
SF er et rødt /grønt parti, hvor fællesskabet, socialismen og en bæredygtig grøn udvikling er grundlaget for byrådsarbejdet.
Vi mener, at vi med en rimelig skatteudskrivning kan og skal opbygge, videreudvikle og dermed sikre:

  • Et relevant, grønt og bæredygtigt forsyningssystem vedr. vand, renovation og energi, herunder en samlet energiplan for hele kommunen.
  • Sikring mod oversvømmelser af både havvand og regnvand.
  • En bæredygtig turisme af høj kvalitet.
  • En relevant og god ældrepleje med tilstrækkeligt og veluddannet personale.
  • En god og tryg Dagpasning med en tilstrækkelig normering.
  • Et godt undervisningsmiljø i skolen, der tilgodeser det enkelte barns trivsel og samtidig er en god og udviklende arbejdsplads for personalet.
  • Borgerinddragelse ved borgerdrevne forslag og borgerbudgetter.
  • En infrastruktur med mest mulig kollektiv trafik, herunder et fornuftigt samarbejde med færgeriet, samt vedligehold af veje og stier.
  • Et sted hvor alle kan mødes her og der, i kortere eller længere tid, i smukke afslappende rammer, i udfordrende rammer, i forpligtende rammer og måske for resten af livet……

Meget af dette havde vi også med i valgoplægget til sidste kommunalvalg, men da temaerne stadig er særdeles  aktuelle, håber vi på, at vi kan komme længere denne gang.

Skulle der nu sidde én eller flere personer og tænke, at det kunne jeg da godt gå ind for eller være med til at kæmpe for eller være med til at præge, så hold dig ikke tilbage, men kontakt Karen Jeppesen, tlf. 21442989. Vi kunne rigtig godt bruge nogle rød / grønne personer til vores liste.

§ 17 stk. 4 udvalg

Hvorfor og hvordan skal sådan et laves:

Problemformulering ud fra politisk aktualitet

1. Energiplan for hele kommunen

2. Kystsikringsplan

Normalt er et sådan udvalgt et ad hoc udvalg, der i en kortere eller længere periode skal arbejde med sådanne af byrådet formulerede problematikker / opgave. Opgaven løses af almindelige politikere, der ikke får ekstra for dette arbejde ud over den almindelige løn for byrådsarbejdet

I Fanø Kommune har man nu nedsat et udvalg, der kommer til at ligne de almindelige faste udvalg med formand og uden at der er formuleret en arbejdsplan for arbejdet fx om tidsplan.

det kommer altså til at koste mere end normalt!?

SF Fanø

  • Formand Karen Jeppesen

Lodsvej 45
6720 Fanø

Tlf. 21442989

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation