Generalforsamling 2015

Generalforsamling 12. marts

Merete Stenner

Kære SF´ere i Faaborg-Midtfyn  

Vi holder generalforsamling den 12. marts kl. 19.00 i 3F´s lokaler Villavej 6 i Ringe.    

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Godkendelse af årsregnskab.
4. Kommunalpolitisk beretning.
5. Orientering fra Folketinget v. ? (kommer senere)
6. Drøftelse af kommende valgkamp, oplæg v. Vagn Hansen
7. Behandling af indkommende forslag. (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 5.3)
8. Valg af formand. (Vagn Hansen)
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (Merete Stenner (1 år), Peter Nielsen og Vicky Lorenzen) + to suppleanter (Helene Jakobsen og Torben Smith)
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. (Vibeke Smith, Vibeke Holm + Agnete Hesse)
11. Valg af 3 delegerede til landsmødet.
12. Valg af bestyrelsesmedlem til Fyns Storkreds.
13. Valg af 3 delegerede til årsmøde 21.3 i Region Syddanmark
14. Valg af
15. Eventuelt.

Partiforeningen sørger for lidt spise- og drikkeligt.    

På bestyrelsens vegne    

Vagn Hansen
Formand for SF Faaborg-Midfyn  
Albanivej 57 5792 Årslev
tlf. 65902914 arb. 21671739

Univers
Mobil navigation