Politikere og kandidater

Susanne Mathiesen er folketingskandidat for SF Billund og SF Vejen i 2015

Susanne Mathiesen (306x244).jpg

Jeg vil gerne være SF s lokale stemme på Christiansborg. Jeg mener der er brug for en kvinde, der vil kæmpe for vores sociale værdier og det fælles ansvar for alle medborgere. Jeg vil sikre at der er forståelse for, hvad der rører sig lokalt i vores område, og hvad der er vigtigt for os. Jeg vil sikre en stemme for dem, der ellers ikke bliver hørt.

Værdige vilkår for udsatte borgere

Jeg vil arbejde for at alle mennesker oplever at blive taget alvorligt. Hvis man er ude af stand til at klare sig selv, skal man have hjælp fra fællesskabet. Hjælp der på værdigvis giver muligheder og håb om forbedringer. Også fremtidige generationer skal have muligheden for at være mønsterbrydere.

EU-mærkesag

Ordentlige danske vilkår i EU samarbejde.
Sikre Danmarks interesser på bedste måde i EU samarbejdet.

Lokal mærkesag

Gode uddannelses muligheder for alle.
Jeg vil arbejde for at sikre områdets uddannelses muligheder bevares og udvides .Vi skal sikre at vores ungdomsuddanelses muligheder bevares og udvides mest muligt, og repræsenterer så stor bredde som muligt. Jeg vil arbejde for at sikre at alle får de uddannelsesmuligheder der passer til deres behov.

Univers
Mobil navigation