Velkommen til Partiforeningen SF-Assens

SF er et folkeparti. Det betyder, at vi fungerer som et parti og en folkelig bevægelse. Det er partiets medlemmer, der bestemmer den politiske linje. I SF-Assens tages de principielle beslutninger på generalforsamlingen og medlemsmøderne. Som medlem kan du også få indflydelse på byrådspolitikken ved at deltage i den kommunalpolitiske baggrundsgruppes møder. Men man kan sagtens støtte SF´s arbejde uden at være medlem af partiet. SF-Assens blev stiftet i 2005 af SFére fra de seks gamle kommuner, der blev sammenlagt til Assens Kommune. Partiforeningen ledes af en bestyrelse, som vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen arrangerer jævnligt medlemmøder. Bestyrelsen har ansvaret for at fastlægge SF-Assens byrådspolitik. Ansvaret for den daglige kommunalpolitik er uddelegeret til byrådsgruppen. Men byrådsmedlemmerne skal rette sig efter medlemsmødets beslutninger. De lokale delegerede til SF´s landsmøde vælges på generalforsamlingen eller et medlemsmøde.

Følg SF Assens på Facebook:

 https://www.facebook.com/sfassens/

 

 

 

 

 

Univers
Mobil navigation