Udvalg og netværk

Nedsættelse af udvalg under SF’s landsledelse 

Landsledelsen har besluttet at nedsætte en række udvalg, der skal fungere som arbejdsgruppe af medlemmer med faglig indsigt det pågældende emne. Overordnet skal udvalgene bidrage til at udvikle og kvalificere SF’s politik og inddrage flere ressourcer i det politisk udviklingsarbejde (også ud over udvalgets medlemmer). Udvalgene har en firedelt funktion: 1) som sparringsgruppe for MF’ere, byrådsmedlemmer mv., 2) som facilitator af politisk netværk, 3) som organisator af politikudviklende konferencer inden for emnet og 4) som forfatter af relevante baggrundspapirer.

 

Udvalgene der er nedsat ser således ud:

Socialudvalg:

LL-kontakt: Trine Torp - trine.torp@ft.dk

 • Bente Röttig

 • Henrik Egelund

 • Klaus Goldschmidt

 • Lasse Posborg Michellsen

 • Pia Enøe

 • Ebbe Brems

 • Michael Soulie

 

Europaudvalg:

LL-kontakt: Allan Norre Pedersen - allan.norre@gmail.com

 • Christian Prip

 • Pernille Frahm

 • Bo Vesterlund

 • Rune Frøding

 • Julie Bossow

 • Kira Boe

 • Susse Bøtefyhr

 

Miljø- og klimaudvalg:

LL-kontakt: Teis Volstrup - mail@teisvolstrup.dk

 • Marianne Bigum (tovholder)

 • Phillip Østergaard

 • Jens Toft Nielsen

 • Bo Håkansson

 • Jesper Karup Pedersen

 • Torben Wandall

 

Grønnere trafikudvalg:

LL-kontakt: Kristen Touborg - kristen@touborg.dk

 • Ask Junker Harsløf 

 • Vagn Kjær-Hansen

 • Mads Nikolajsen

 • Hans Okholm

 • Henrik Boye

 • Linda Christensen

 

Kulturudvalg:

LL-kontakt: Jonas Niemann - pepper.niemann@gmail.com

 • Dorte Nørbo

 • Freia Heitmann

 • Jørgen Olsen

 • Dorete Dandanell

 • Mogens Sørensen

 • Niels D. Lund

 • Jørgen Burchardt

 

Uddannelsesudvalg:

LL-kontakt: Jacob Mark - Jacob.Mark@ft.dk

 • Kasper Nordborg Kiær

 • Kurt Koudahl Petersen

 • Sara Benzon

 • Erik Markvad Jørgensen

 • Ronja Ravnskov

 • Frants Mathiesen

 • Kresten Thomsen

 

Udvalg for ny økonomi og omfordeling:

LL-kontakt: Laila Lauridsen - lailalauridsen@hotmail.com

 • Katrine Kaspersen

 • Ole Olsen

 • Nikolaj B.L. Christensen

 • Lars H. Nielsen

 • Gunnar Nordestgaard

 • Ulla Weber

Univers
Mobil navigation