Udvalg og netværk

Udvalgene under landsledelsen fungerer som arbejdsgruppe af medlemmer med faglig indsigt det pågældende emne. Overordnet skal udvalgene bidrage til at udvikle og kvalificere SF’s politik og inddrage flere ressourcer i det politisk udviklingsarbejde (også ud over udvalgets medlemmer). Udvalgene har en firedelt funktion: 1) som sparringsgruppe for MF’ere, byrådsmedlemmer mv., 2) som facilitator af politisk netværk, 3) som organisator af politikudviklende konferencer inden for emnet og 4) som forfatter af relevante baggrundspapirer.

Til hvert udvalg er knyttet et netværk af medlemmer, der er interesserede i det politikområde, udvalget arbejder med. Hvis du er interesseret i at deltage, så henvend dig til udvalgets kontaktperson. 

 

Socialudvalg:
 • Kontaktperson: Bente Röttig - bente.rottig@gmail.com
 • Trine Torp
 • Henrik Egelund
 • Klaus Goldschmidt
 • Lasse Posborg Michellsen
 • Pia Enøe
 • Ebbe Brems
 • Michael Soulie

Europaudvalg:

 • Kontaktperson: Bo Vesterlund - bo.vesterlund@get2net.dk 
 • Allan Norre Pedersen
 • Christian Prip
 • Tobias Zimling Kristiansen
 • Troelse Stru Schmidt
 • Rune Frøding
 • Kira Boe
 • Susse Bøtefyhr

Miljø- og klimaudvalg:

 • Kontaktperson: Marianne Bigum - manse@cybergal.com
 • Lars Georg Jensen
 • Teis Volstrup
 • Jens Toft Nielsen
 • Bo Håkansson
 • Jesper Karup Pedersen
 • Torben Wandall

Grønnere trafikudvalg:

 • Kontaktperson: Linda Christensen - LCH@transport.dtu.dk
 • Ask Junker Harsløf
 • Vagn Kjær-Hansen
 • Mads Nikolajsen
 • Hans Okholm
 • Henrik Boye

Kulturudvalg:

 • Kontaktperson: Dorte Nørbo - dorte.noerbo@gmail.com
 • Jonas Niemann
 • Kis Rauff
 • Jørgen Olsen
 • Dorete Dandanell
 • Mogens Sørensen
 • Niels D. Lund
 • Jørgen Burchardt

Uddannelsesudvalg:

 • Kontaktperson: Kasper Nordborg Kiær - Kaspernordborg@hotmail.com
 • Jacob Mark
 • Kurt Koudahl Petersen
 • Sara Benzon
 • Erik Markvad Jørgensen
 • Ronja Ravnskov
 • Frants Mathiesen
 • Kresten Thomsen

Udvalg for ny økonomi og omfordeling:

 • Kontaktperson: Lars H. Nielsen - larshnielsen@gmail.com
 • Laila Lauridsen
 • Mette Vallentin
 • Katrine Kaspersen
 • Peter Langer
 • Nikolaj B.L. Christensen
 • Gunnar Nordestgaard
 • Ulla Weber

Udvalg for sundhed og psykiatri

 • Kontaktperson: Trine Stougaard Madsen - trinesto@gmail.com
 • Tom Petersen

 • Marianne Hundebøll

 • Marianne Stannum

 • Melanie Clivaz-Nielsen

 • Karen Juul

 • Gül Özkan

 • Lise Müller

Univers
Mobil navigation