Organisation

ORGANISATION

SF er organiseret i en række partiforeninger, der tilsammen udgør partiet. Partiforeningerne vælger de delegerede til landsmødet, som er SF's højeste myndighed, og hvor SF's politik bliver besluttet. Landsmødets beslutninger bliver ført ud i livet af landsledelsen, der mødes jævnligt året igennem. 

FOLKETINGSGRUPPEN

SF’s folketingsgruppe består p.t. af 7 folketingsmedlemmer. Folketingsgruppen skal arbejde for, at SF’s politik bliver gennemført i forbindelse med lovgivningsarbejdet i Folketinget.

FORMAND OG NÆSTFORMAND

Pia Olsen Dyhr har siden februar 2014 været formand for SF. Det betyder, at hun leder partiet og er formand for landsledelsen. Samtidig er det Pia Olsen Dyhr, der tegner partiets ansigt udadtil. Lise Müller og Signe Munk blev er valgt af landsledelsen som næstformænd.

LANDSMØDE OG LANDSLEDELSEN

SF’s højeste myndighed er Landsmødet. Det holdes en gang om året og består af de delegerede valgt i partiforeningerne, af landsledelsen, samt gæster fra ind- og udland. Landsmødet diskuterer og vedtager politiske programmer, politiske udtalelser og vedtægtsændringer, ligesom det er landsmødet, der vælger størstedelen af landsledelsens medlemmer.

Landsledelsen består af SF’s formand og 20 medlemmer, der bliver valgt på det årlige landsmøde. Landsledelsen er partiets højeste myndighed mellem landsmøderne og mødes mindst 10 gange årligt. Landsledelsens opgaver er:

  • At fastlægge hovedlinjerne i SF’s politik 
  • At lægge de overordnede rammer for SF’s organisatoriske arbejde
  • At fastsætte budget og medlemskontingent 
  • At forelægge årsregnskab for landsmødet

PARTIFORENINGERNE

Partiforeningerne udgør fundamentet for SF lokalt. Alle medlemmer er tilknyttet en partiforening, og det er især lokal- og kommunalpolitik, der er på dagsordenen.

Du kan finde en oversigt over partiforeninger i menuen ovenfor.

REGIONS- OG STORKREDSORGANISATIONER

I hvert af landets fem regioner findes en regionsorganisation. Regionsorganisationen skal fastlægge SF’s politik i forhold til regionsrådet. Regionsorganisationerne består normalt af et repræsentantskab og en bestyrelse, hvor partiforeningerne er repræsenteret.

Du kan finde en oversigt over regions- og storkredsorganisationerne i menuen ovenfor.

EUROPAPARLAMENTSMEDLEM

SF har et medlem af Europaparlamentet, Margrete Auken. Hun er medlem af parlamentets Grønne Gruppe - en sammenslutning af 35 grønne partier fra EU's medlemslande. 

SFU

Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU) er SF’s ungdomsorganisation med 75 aktive lokalafdelinger over hele landet. Jacob Klivager blev valgt som formand i foråret 2017. SFU er en selvstændig organisation med egen ledelse, landsmøder og politik, men SFU og SF arbejder tæt sammen både lokalt og centralt. Besøg dem på sfu.dk

Univers
Mobil navigation