Landsledelsen

Landsledelsen består af formanden, 10 medlemmer valgt i storkredsene og 16 medlemmer valgt af landsmødet. Landsledelsen er partiets højeste myndighed mellem landsmøderne.

Landsledelsen fastlægger hovedlinjerne i partiets politik, lægger overordnede rammer for partiets organisatoriske arbejde, fastsætter budget og medlemskontingent og forelægger årsregnskab for landsmødet – alt sammen inden for rammerne af landsmødets beslutninger.

Landsledelsen samles mindst 10 gange årligt. Landsledelsesmøderne er åbne for tilhørere. Dagsorden og mødested offentliggøres 7 dage før mødets afholdelse.Landsledelsen består af formanden, 10 medlemmer valgt i storkredsene og 16 medlemmer valgt af landsmødet. Landsledelsen er partiets højeste myndighed mellem landsmøderne.

2018

Dagsordner

2017

Dagsordner

2016

Dagsordner

 

2015

Dagsordner

 

2014

Dagsordner

Univers
Mobil navigation