Kontaktrådet

Kontaktrådet mødes mindst to gange årligt. Landsledelsen er forpligtet til at forelægge større politiske og organisatoriske tiltag til drøftelse. 

Kontaktrådet består af landsledelsemedlemmer, folketingsmedlemmer, europaparlamentsmedlemmer, ministre, borgmestre, partiforeningsformænd, storkredsformænd (eller en anden repræsentant valgt af hhv. partiforening/storkreds), SF’s medlemmer af KL’s repræsentantskab, SF’s medlemmer af Danske Regioners bestyrelse samt tre repræsentanter valgt af SFU. 

Landsledelsen kan invitere flere deltagere.

(Kilde - SF's love, Kontaktrådet § 10)

Der holdes kontaktrådsmøde den 24/9 i Middelfart. Program er vedhæftet. Formålet med mødet er 1) at få en fælles drøftelse af SF’s politiske profil, og hvordan den kan tydeliggøres lokalt, regionalt og nationalt i efterårets politiske debatter samt 2) at drøfte større organisatoriske sager, som udspringer at landsmødets arbejdsplan.

Hvis formanden er forhindret i at deltage, er I velkomne til at sende en anden. Det er vigtigt, at alle partiforeninger er repræsenteret. Tilmelding senest 20/9 på https://sf.membersite.dk/Events/ComingEvents
Dagsorden

2016

2015

 

2014

2013

Univers
Mobil navigation