Vedr. SF's valg-debatannoncer

Da der har været rejst tvivl om korrekt brug af Europa-Nævnets logo på SF's valg-debatannoncer i de sidste to uger, bør sagen nok forklares. Vi er naturligvis trygge ved, at vi har disponeret efter reglerne, men nævnet skal altid godkende brugen af den flerårige bevilling. Skønnes det, at der er tilfælde, hvor man ikke har levet op til formålet med bevillingen, må man naturligvis selv dække omkostningerne ved den pågældende aktivitet. Ingen behøver altså at være urolig ved, om statens penge her bruges efter formålet.

Univers
Mobil navigation