Dette har Margrete opnået i Europa-Parlamentet

Åbenhed om medicinske forsøg

Margrete Auken var Den Grønne Gruppes ordfører på de nye regler om medicinske forsøg på mennesker. Hun har samtidig drivkraften bag forslag om, at medicinalindustrien skal lægge deres forsøgsresultater frem i en offentlig EU-database. Det betyder bedre kontrol og sikrer, at uafhængige forskere, journalister og andre kan tjekke industriens resultater for medicin som er på markedet.

80 milliarder færre plastikposer om året i EU

Margrete var ordfører og drivkraften bag en helt ny EU-lov, som markant reducerer forbruget af plastikposer i EU med 80 procent om året. Det er første gang, at EU vedtager at reducere affaldsmængden.

Bindende klimamål efter 2020

Margrete fik tilføjet et lovkrav i EU’s miljøhandlingsprogram, om at EU skal vedtage bindende klimamålsætninger for årene efter 2020. Det er nødvendigt for at sætte gang i langsigtede investeringer i vedvarende energi og i energieffektiviseringer.

Loft over bankbonusser

Det startede som en idé i Den Grønne Gruppe, men blev afvist som helt urealistisk. Alligevel lykkedes det at få først Europa-Parlamentet og dernæst hele EU med på idéen. Aftalen betyder, at bankchefer maksimalt vil kunne få en årsløn i bonus.

Færre hormonforstyrrende stoffer i emballage

Vores hverdag er fuld af hormonforstyrrende stoffer. Margrete har fået stor opbakning i parlamentet til at fjerne farlige kemikalier og hormonforstyrrende stoffer i al emballage.

Mindre GMO i EU

Margrete var med til at sørge for, at færre GMO’er vil kunne blive godkendt i EU, da hun forhandlede om den nye GMO-lovgivning.

En uvildig europæisk ombudsmand

Margrete Auken førte an i bestræbelserne på at få valgt en uafhængig ombudsmand efter at flere medlemmer af Parlamentet selv ville sikre sig posten. I kraft af en heftig kampagne fra Margrete formåede et klart flertal at samle stemmerne hos den uafhængige Emily O’Reilly fra Irland.

Ingen EU-støtte til ulovlige israelske bosættelser i Palæstina

Margrete har vedvarende kæmpet for at stoppe Israels annektering af palæstinensisk jord. Hun fik bl.a. over 100 kolleger til at være medunderskrivere på et brev til EU’s udenrigsminister Catherine Ashton om, at EU skal leve op til egne principper om overholdelse af menneskerettigheder i handelsaftaler og ikke give penge til ulovlige israelske bosættelser i Palæstina. 

Klonede dyr og nanoteknologi i fødevarer

Margrete var med til at afvise Kommissionens forsøg på at lovliggøre klonede dyr til fødevareproduktion i EU.

Margrete_Auken_1920x640(560).jpg
Univers
Mobil navigation