Fagbevægelsen

Mange fagforeninger kæmper for et bedre dagpengesystem. 

 

"Dagpengekommissionen kommer først med sine anbefalinger om et år, men det kan de arbejdsløse ikke bruge til noget. 40.000 er allerede faldet ud af dagpengesystemet, så Folketinget må handle nu i stedet for at sylte de ramte."

Simon Tøgern og Per Tønnesen, hhv. formand for HK/Privat og HK HANDEL. (Læs artiklen her)


"Det er for meget, at man kræver et helt års arbejde, før man kan få dagpenge igen."

 Kaj Nielsen, bestyrelsesmedlem Metal Hovedstaden (Læs artiklen her)


"Det nuværende system har så store ulemper, at vi ikke kan vente til efter dagpengekommissionen med at gøre noget. Folketinget kan gøre noget allerede nu. Der bør ses på genoptjeningskravet og sikres, at de midlertidige ordninger varer indtil, der er vedtaget et bedre dagpengesystem."

- Bente Sorgenfrey, formand FTF (læs artiklen her)


”Der er behov for at permanentgøre arbejdsmarkedsydelsen, da de mange midlertidige løsninger skaber usikkerhed og reducerer de lediges tilknytning til arbejdsmarkedet.”

- Finn R. Larsen, formand for Akademikerne (Læs artiklen her)


"Vi har medlemmer, der må sælge deres bolig for at få det til at hænge sammen. Og medlemmer, der ikke kan sende deres børn på hyttetur, fordi det koster 300 kroner.  Det gør et stort indtryk på mig at høre om, og jeg kan ikke forstå, at det ikke også gør indtryk på regeringen."

- Dennis Kristensen, FOA (Læs artiklen)

Vi foreslår at forlænge den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Hermed vil både de mennesker, der i dag har mistet dagpengeretten på grund af dagpengereformen, og de mennesker, der vil miste retten inden en ny dagpengereform er trådt i kraft formentlig primo 2016, blive sikret et forsørgelsesgrundlag. Det vil skabe tryghed og sikkerhed i tusindvis af familier, der i dag lever i usikkerhed.

- Harald Børsting, LO-formand (Læs artiklen her)

Univers
Mobil navigation