Hurtigere optjening af dagpenge

Med dagpengereformen fra 2010 halverede den daværende VK-regering – sammen med Dansk Folkeparti og De Radikale – dagpengeperioden fra fire til to år.

Dengang blev det anslået, at 4000 flere danskere ville miste sine dagpenge. Det skøn er milevidt fra virkeligheden. Siden da har det nemlig vist sig, at reformen i 2013 har sendt 34.000 danskere væk fra dagpenge og ud på kontanthjælp. Og flere er på vej.

Det mindsker trygheden for den enkelte dansker, og det er et voldsomt angreb på hele den danske model på arbejdsmarkedet, som netop bygger på, at virksomhederne nemt kan hyre og fyre, mens arbejdstagerne til gengæld er forsikret i form af dagpenge.

Nu er virkeligheden, at et medlemskab i en a-kasse ikke længere giver den sociale tryghed, den bør. Regeringen vil nedsætte et udvalg, der skal komme med forslag til justeringer af dagpengesystemet. Men udgangspunktet er, at nye forslag ikke må koste penge.

Det gør det umuligt at skabe et system, der giver tryghed til den enkelte og sikrer et fleksibelt arbejdsmarked. SF foreslår derfor, at der allerede nu laves tiltag, som skal forbedre dagpengesystemet.

Dagpenge
Genoptjeningsperioden skal afkortes til seks måneder

Det er ikke rimeligt, at genoptjeningsperioden for at få arbejdsløshedsdagpenge i dag er på ét år. Og det fjerner motivationen til at tage for eksempel barselsvikariater.

En afkortning af perioden belønner i den grad de mennesker, der gør en indsats og viser, at de står til rådighed. Derfor foreslår SF, at genoptjeningsperioden ændres til seks måneder.

Vi vil samtidig undersøge mulighederne for andre justeringer - for eksempel ret til genoptjening ved jobrotation.

2+1-MODEL: DAGPENGEMODTAGERE SIKRES ØKONOMISK FORSØRGELSE I TRE ÅR

SF foreslår, at perioden, hvor dagpengemodtagere får økonomisk forsørgelse, bliver forlænget fra to år til 2+1 år. Det sker ved at gøre den midlertidige arbejdsmarkedsydelse permanent, og dermed dækker den det tredje år.

Det betyder, at arbejdsløse - der opfylder krav til rådighed, jobsøgning mv. – er sikret en ydelse i tre år, hvor de to første er på dagpenge og det sidste år på en ydelse svarende til kontanthjælp, men uden ægtefælle- og formueafhængighed.

Allerede fra 2015 nedsættes perioden, man kan være på midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra ét år til ni måneder. SF foreslå at fastholde perioden på ét år.

 

Univers
Mobil navigation