Mere uddannelse og stærkere A-kasser

Uddannelse, opkvalificering af ufaglærte og stærkere A-kasser er vejen til et bedre beskæftigelsessystem.

SF ser frem til de kommende forhandlinger om en ny beskæftigelsesreform. Regeringen har lagt et udspil frem, der virker lovende for SF og andre partier, som reelt vil en forbedring af beskæftigelsessystemet.

I udspillet gøres det klart, at regeringen ikke ønsker at bruge et eventuelt overskud fra reformen til besparelser.

I SF kæmper vi for en reform, der styrker det fleksible arbejdsmarked og derigennem bidrager til øget produktivitet, konkurrenceevne og effektivitet i den private og offentlige sektor. Reformen skal endvidere bringe de arbejdsløse hurtigere i job og mindske langtidsledighed og marginalisering.

Venstres forslag om, at spare 4 mia. kr. flugter heldigvis ikke med det, vi har set fra regeringen, og SF medvirker under ingen omstændigheder til en reform, der samlet set fjerner midler fra indsatsen for at få arbejdsløse i job.

Blandt de ting SF vil tage med til forhandlingsbordet er, hvilken ydelse arbejdsløse, der enten er ufaglært eller har en forældet uddannelse, skal have. Regeringen foreslår 80% af dagpengesatsen – SF foreslår at arbejdsløse kan tage uddannelsen på fuld dagpengesats.

Samtidig vil SF også bringe uddannelsesmuligheder for arbejdsløse med en kort eller en mellemlang videregående uddannelse med til forhandlingsbordet. Her mangler regeringens udspil fokus på disse grupper.

Pia
Univers
Mobil navigation