Vestjylland

Her kan du se hvilke kandidater der er til kommunalvalget i din kommune.
Kommunerne er opført alfabetisk.

KV17 box grafik.png

Herning

SF i Herning kommune går til valg på:

 • Flere penge til Handicap og Psykiatri
 • Flere voksne i vores institutioner
 • Loft over antallet af elever i klasserne

De sidste 4 år har vi opnået:

 • Gratis Psykologhjælp til unge
 • Familiebehandling i hjem med alkoholmisbrug, primært hjem med børn
 • Genbrugsplads i Sunds

Besøg SF Hernings hjemmeside

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Peter Villadsen
E: pv@uu-herning.dk
T: 21288580
undefined

undefined

Kandidat:
Kirsten Kronborg
E: kirstenkronborg69@hotmail.com
T: 60957066
undefined

undefined

Kandidat:
Michael Thomsen
E: michael.thomsensf@gmail.com
T: 28598298
undefined

undefined

Kandidat:
Peter Nowack
undefined

undefined

Kandidat:
Alexsandra Andersen
undefined

undefined

Kandidat:
Jacob Guldberg Mortensen

undefined

Kandidat:
Mie Sørensen

undefined

Kandidat:
Lone Madsen

undefined

Kandidat:
Lise Korteggard-Rohde

undefined

Kandidat:
Elsebeth Villadsen

Save

Holstebro

SF i Holstebro kommune går til valg på:

 • En stærk kommune med kvalitet i ældrepleje, daginstitutioner og folkeskoler.
 • Minimumsnormeringer i daginstitutioner og SFO
 • Mere genbrug, mere grøn energi og udskiftning af kommunens bilpark til el og biogas

De seneste 4 år har vi opnået:

 • Mikroplast-fri indkøbspolitik
 • Skrotning af planer om stort og højt indkøbscenter i midtbyen
 • Aktiv i kampen for at beholde Holstebro Kommune selvstændig

Følg SF Holstebro på Facebook

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Karsten Filsø
E: Karsten.filsoe@holstebro.dk
T: 51838234
undefined

undefined

Kandidat:
Julie Skjelborg Frederiksen
E: juliefrederiksen@hotmail.dk
T: 26715183
undefined

undefined

Kandidat:
Ole Primdahl
E: primdahl@vip.cybercity.dk
T: 42739748
undefined

default-profil

Kandidat:
Alexander Trabjerg

undefined

Kandidat:
Majbritt Kjærgaard

undefined

Kandidat:
Ali Afshar

undefined

Kandidat:
Inge Marie Schubert

undefined

Kandidat:
Ane Holst Hansen

undefined

Kandidat:
Mona Thomsen

undefined

Kandidat:
Amdi Christinsen

undefined

Kandidat:
Jens Ole Poulsen

undefined

Kandidat:
Anne Lise Holst Jensen

Save

Ikast-Brande

SF i Ikast-Brande kommune går til valg på:

 • Et løft til skoler og daginstitutioner
 • En grønnere kommune
 • Hjemtagelse af udbudte opgaver

Følg SF Ikast-Brande på Facebook

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Anders Udengaard
E: andersudengaard@gmail.com
T: 30113467
undefined

undefined

Kandidat:
Ole Bertelsen
E: bertel6@gmail.com
T: 22447747
undefined

Save

Save

Lemvig

SF i Lemvig kommune går til valg på:

 • Et grønnere Lemvig: Natur, klima, økologi og bedre offentlig transport
 • Genopretning af folkeskolerne: Lokalaftale for lærerne og ledelsesret til skolerne
 • Sociale klausuler og et fremtidssikret arbejdsmarked

De seneste 4 år har vi opnået:

 • Flere og bedre cykelstier
 • Lemvig er blevet en miljø- og klimakommune
 • Ansættelse af en kulturkonsulent

Følg SF Lemvig på Facebook

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Kandidat:
Arne Noe
E: anoe@anoe.dk
T: 97836626
undefined

undefined

Kandidat:
Susanne Buch Nielsen
E: SBN@VIA.DK
T: 29628238
undefined

undefined

Kandidat:
Dorete Kallesøe
E: dsk@via.dk
T: 97811285
undefined

undefined

Kandidat:
Malte Sjørvad Johnsen
E: maltejohnsen@gmail.com
T: 42728771

undefined

Kandidat:
Jacob Hansen Rye

undefined

Kandidat:
Britta Kubstrup

default-profil

Kandidat:
Brian Lehm Nielsen

default-profil

Kandidat:
Pia Gasseholm

default-profil

Kandidat:
Jørn Nielsen

default-profil

Kandidat:
Janet Cribb Jensen

Save

Ringkøbing-Skjern

SF i Ringkøbing-Skjern går til valg på:

 • Styrket uddannelse af medarbejdere på socialområdet
 • Ringkøbing-Skjern skal være foregangskommune indenfor miljø og bæredygtighed
 • Bedre balance mellem skole og fritid for børnene og lokal aftale for lærerne for bedre arbejdsvilkår

De seneste 4 år har vi opnået:

 • Gratis psykologhjælp til unge
 • Borgerdrevne forslag, så alle borgere har mulighed for at sætte punkter på byrådsdagsordenen
 • Naturpleje i Natura2000 områder

Følg SF Ringkøbing Fjord på Facebook

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Pia Vestergaard
E: pia.vestergaard@rksk.dk
T: 28932358
undefined

undefined

Kandidat:
Niels Rasmussen
E: niels@niels-rasmussen.dk
T: 21401333
undefined

undefined

Kandidat:
Jørgen Rabjerg
E: jrab@nst.dk
T: 97333341
undefined

undefined

Kandidat:
Tina Birkeholm

undefined

Kandidat:
Mikael Pedersen

undefined

Kandidat:
Ayhan Ûstün
undefined

undefined

Kandidat:
Lone Fauerholdt Knudsen

undefined

Kandidat:
Anders Peter Hjorth-Hansen

default-profil

Kandidat:
Mary-Ann Johansson

Save

Silkeborg

SF i Silkeborg går til valg på:

 • Grøn, bæredygtig og ambitiøs omstillingskommmune
 • Bedre normeringer og arbejdsforhold i vores dagtilbud. Vi anbefaler BUPLs minimumsnormeringer.
 • Lokalområdernes værdier og bidrag til en bedre kommune

De sidste 4 år har vi bl.a. opnået:

 • Natur/Biogas busser i Silkeborg
 • Tidlig indsats på børneområdet, mere konkrete tiltag til at bryde social mistrivsel
 • Gratis psykologhjælp

Følg SF Silkeborg på Facebook

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Hans Okholm
E: Hansjorgen.okholm@silkeborg.dk
T: 24883939
undefined

undefined

Kandidat:
Bente Refslund
E: brefslund@privat.dk
T: 86813091
undefined

undefined

Kandidat:
Anders Riberholt Henriksen
E: Lysemosehus@energimail.dk
T: 86859303
undefined

undefined

Kandidat:
Anne Lund
undefined

undefined

Kandidat:
Knud Erik Nielsen
undefined

undefined

Kandidat:
Erik Markvad Jørgensen
undefined

undefined

Kandidat:
Naja Kjær Poulsen
undefined

undefined

Kandidat:
Rasmus Hartung Sørensen
undefined

 

default-profil

Kandidat:
Poula Jensen

default-profil

Kandidat:
Else Tiedemann

default-profil

Kandidat:
Tommy Ørnstrup

default-profil

Kandidat:
Sofie Winther

default-profil

Kandidat:
Stefan Rossel

default-profil

Kandidat:
Kirsten Veedfald Jensen

default-profil

Kandidat:
Finn Buus Mosegaard

Skive

SF i Skive kommune går til valg på:

 • At flytte fokus fra mursten til mennesker
 • Fokus på den enkelte, kompetenceudvikling/uddannelse ved kontakt med jobcenteret
 • Arbejds-, Uddannelses- og sociale klausuler, med effektiv kontrol

De sidste 4 år har vi opnået:

 • Borgerrådgiver
 • Gadelys er skiftet til LED
 • Voksenuddannelse af SOSUer

Besøg SF Skives hjemmeside

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Anders Bøge
E: boge@skivekommune.dk
T: 41337690
undefined

undefined

Kandidat:
Frits Mohr Lauersen
E: frits.laursen@gmail.com
T: 28261624
undefined

undefined

Kandidat:
Elsemarie Trøst
E: trost@elsemarie.dk
T: 21419484
undefined

undefined

Kandidat:
Anne Mette Laugesen
E: anne.mette.laugesen@gmail.com
T: 30339749
undefined

undefined

Kandidat:
Ole Bisgaard

default-profil

Kandidat:
Marianne Hintze

undefined

Kandidat:
Thomass Dürr Sølvsten

undefined

Kandidat:
Else Stokholm

undefined

Kandidat:
Søren Bo Nielsen

Save

Save

Struer

SF i Struer kommune går til valg på:

 • Sikre mere respekt, omsorg og pleje til vore ældre syge og handicappede.
 • Sikre at vore børn trives og udvikles i dagtilbudene, flere pædagoger og Sosuassistenter til kerneopgaver  
 • SF skal forsat stille de kritiske spørgsmål i Struer Byråd så åbenhed og nærdemokrati bliver til den virkelighed SF ønsker

De seneste 4 år har vi opnået:

 • Børn med særlige behov forsat kan blive i den udenbys skole eller pasningsordninger, de er i i dag til deres skoleforløb er færdig
 • At få Ligestillingen og ligestillingredegørelsen på Byrådets dagsorden så ligestillingen igen bliver taget alvorligt 
 • Var i front, da vi havde debatten om Kommunesammenlægning, hvor SF var i førertrøjen i debatten som resulterede i, at vi forblev en selvstændig kommune med en meget stort flertal.

Følg SF Struer på Facebook

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Grethe Hestbech
E: gth@struer.dk
T: 23848355
undefined

undefined

Kandidat:
Bende Juel Okkerstrøm
E: Bok.struer@hotmail.com
T: 28431391

undefined

Kandidat:
Renate Johansen
E: renatejohansen059@gmail.com
T: 97850013

undefined

Kandidat:
Anne Kristine Bøge Pedersen

undefined

Kandidat:
Hanne Dorthe Jacobsen

Save

Viborg

SF i Viborg kommune går til valg på:

 • For en grøn kommune
 • Plads til alle - omsorg for de svagest
 • Åbenhed og demokrati

De seneste 4 år har vi opnået:

 • Ekstra penge til udsatte unge
 • Løft til skole og daginstitutioner
 • Fokus på miljøet i kommunen

Følg SF Viborg på Facebook

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Kai O. Andersen
E: kai@kaio.dk
T: 50 54 53 04
undefined

undefined

Kandidat:
Elo Nielsen
E: elo.nielsen1@gmail.com
T: 86694975
undefined

undefined

Kandidat:
Martin Lindstrøm
E: Lindstrom87_1@hotmail.com

undefined

Kandidat:
Kasper Venning Kristensen

undefined

Kandidat:
Kirsten Winther Almind

undefined

Kandidat:
Mads Georgi
E: madsgeorgi@gmail.com
T: 51217222
undefined

undefined

Kandidat:
Lau Lauridsen

default-profil

Kandidat:
Karina Gudmann Nielsen

undefined

Kandidat:
Mikael Løvschall

default-profil

Kandidat:
Signe Hansen

default-profil

Kandidat:
Vagn Jæger

default-profil

Kandidat:
Poul Egholm

default-profil

Kandidat:
Joan Agine

default-profil

Kandidat:
John Nim

default-profil

Kandidat:
Inge Larsen

default-profil

Kandidat:
Michael Holm

Save

Univers
Mobil navigation