Sydjylland

Her kan du se hvilke kandidater der er til kommunalvalget i din kommune.
Kommunerne er opført alfabetisk.

KV17 box grafik.png

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Susanne Mathissen
E: susannemathiesen@outlook.dk
T: 22348851
undefined

default-profil

Kandidat:
Frederik Djernæs

Save

Esbjerg

SF i Esbjerg kommune går til valg på:

 • Minimumsnormeringer i vores dagtilbud: 1 voksen til 3 børn i vuggestuer og 1 voksen til 6 børn i børnehaven
 • Mere borgerinddragelse, f.eks. gennem høringsforslag
 • Vi vil prioritere kernevelfærd, herunder ældrepleje, udsatte borgere, handicappede, børn og unge

De seneste 4 år har vi opnået:

 • Løftet normeringerne på dagtilbud 4 år i træk
 • Etablering af borgerrådgivning, inkl. evaluering af indsatsen for borgerne
 • Fået vendt udviklingen positivt i indsatsen for udsatte børn og unge til en kultur med mere forebyggelse og tidlig indsats, og færre anbringelser.

Følg SF Esbjerg på Facebook

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Diana Mose Olsen
E: diol@esbjergkommune.dk
T: 29432926
undefined

undefined

Kandidat:
Jørn Boesen Andersen
E: jande@esbjergkommune.dk
T: 75174389
undefined

undefined

Kandidat:
Mikkel Ammitzbøll
E: Supermikkel@hotmail.com
T: 75457059

undefined

Kandidat:
Anders Oxenvad
E: a.oxenvad@gmail.com
T: 26278954
undefined

default-profil

Kandidat:
Tina Pedersen

default-profil

Kandidat:
Michael Soulié

default-profil

Kandidat:
Johnm Thorup Jensen

default-profil

Kandidat:
Ejnar Søndergaard

default-profil

Kandidat:
Line Britt Madsen

Save

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Karen Jeppesen
E: karenjeppesen@fanonet.dk
T: 21442989

undefined

Kandidat:
Niels Christian Nielsen
E: nichni@gmail.com
T: 76121216

undefined

Kandidat:
Britt Schak Hansen
E: britt@fanonet.dk
T: 26702761

Save

Fredericia

SF i Fredericia kommune går til valg på:

 • Velfærd: Plejehjemspladser til udsatte ældre borgere med psykiske lidelser og misbrug
 • Miljø: Stop for pesticider i kommunen. Øget brug af økologi i kommunens køkkener 
 • Sikre skoleveje og flere cykelstier i kommunen.

 De seneste 4 år har vi opnået:

 • Gratis psykologhjælp til unge
 • Udvidet forebyggende tandpleje til udsatte borgere
 • Gennemførelse af BUPL's minimumsnormeringer i daginstitutioner og to-voksen ordninger i folkeskolerne.

Følg SF Fredericia på Facebook

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Marianne Thomsen
E: marianne.thomsen@fredericia.dk
T: 41165910
undefined

undefined

Kandidat:
Connie Maybrith Jørgensen
E: conniemaybrith@hotmail.com
T: 75 93 43 45
undefined 

undefined

Kandidat:
Lars Olesen
E: olesen_lars@hotmail.com
T: 40944581
undefined

undefined

Kandidat:
Henning L. Troelsen

undefined

Kandidat:
Lea N. Lyberth

undefined

Kandidat:
Per A. Moos Laursen

undefined

Kandidat:
Jonas Broe Bendtsen

undefined

Kandidat:
Bo Bergstrøm

undefined

Kandidat:
Birgitte S. Moos Laursen

undefined

Kandidat:
Jan Oldenborg

undefined

Kandidat:
Jørgen Leif Jørgensen

undefined

Kandidat:
Anette Zarling

Save

Haderslev

SF i Haderslev kommune går til valg på:

 • Bedre normeringer i daginstitutioner og folkeskoler
 • CO2 Neutral Kommune
 • Stop udliciteringer i ældreplejen

Besøg SF Haderslevs hjemmeside

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Bent Iversen
E: bentiversen@ofir.dk
T: 74533001
undefined

undefined

Kandidat:
Anita Lundgren Fischer
E: afischer1011@gmail.com
T: 60729526
undefined

undefined

Kandidat:
Kristian Klitgaard Nielsen
E: Kris89klit@gmail.com
T: 60192217
undefined

default-profil

Kandidat:
Hanne Pedersen

default-profil

Kandidat:
Torben Cramon Jørgensen

default-profil

Kandidat:
Vera Esmann Bonde

default-profil

Kandidat:
Anton Niemann Jensen

default-profil

Kandidat:
Mariane Reinholdt Friis

default-profil

Kandidat:
Tobias Jørgensen

default-profil

Kandidat:
Anike Lund

default-profil

Kandidat:
Jørn Kierkegaard Jensen

default-profil

Kandidat:
Kresten P. Andersen

default-profil

Kandidat:
Mathias Gotthardsen

Save

Save

Kolding

SF i Kolding kommune går til valg på:

 • Bevar og styrk lokale fællesskaber
 • Tag hånd om udsatte borgere
 • Et velfungerende arbejdsliv

De sidste 4 år har vi opnået:

 • Flere timer til folkeskolen
 • Genbrug af byggematerialer
 • Socialøkonomiske virksomheder som Specialminds

Besøg SF Koldings hjemmeside

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Karina Lorentzen
undefined undefined

undefined

Kandidat:
Hans Holmer

undefined

Kandidat:
Mette Voss

undefined

Kandidat:
Villy Juknelis

default-profil

Kandidat:
Mathias Fischer

default-profil

Kandidat:
Kis Rauff

default-profil

Kandidat:
Dan Andersen

Sønderborg

SF i Sønderborg kommune går til valg på:

 • Lokalt produceret varm mad til ældre i eget hjem
 • En styrket folkeskole
 • Gratis psykologhjælp til unge under 25 år

Følg SF Sønderborg på Facebook

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Jørgen Jørgensen
E: jorgenjorgensen46@gmail.com
T: 74454020
undefined

undefined

Kandidat:
John Hyrup Jensen
E: jhj@stofanet.dk
T: 40482316
undefined

undefined

Kandidat:
Nina Mølgaard Gabelgaard

undefined

Kandidat:
Tina Fohlmann Brink

undefined

Kandidat:
Bjarne Eliasen

Save

Tønder

SF i Tønder kommune går til valg på: 

 • Bedre vilkår for vores børn i daginstitutioner og folkeskole. 
 • En ungdomspolitik for de 15-25-årige, med høringsret og inddragelse af de unge i nye tiltag, og som har fokus på forebyggelse gennem f.eks. gratis psykologhjælp.
 • Mere borgerinddragelse og medindflydelse, blandt andet i form af borgerbudgettering, borgerdrevne forslag i kommunalbestyrelsen og offentlig spørgetime efter kommunalbestyrelsesmøderne.

Følg SF's spidskandidat Mathilde Ziefeldt på Facebook

 

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Mathilde Ziefeldt
E: mathilde.ziefeldt@gmail.com
T: 31549565
undefined

undefined

Kandidat:
Bjarne Henneberg
E: sf@bjarne.dk
T: 70206666
undefined

undefined

Kandidat:
Christina Naphat Vincent Møller
E: christinanvmoeller@gmail.com
T: 50561451

undefined

Kandidat:
Emilie Sønksen

undefined

Kandidat:
Signe Roesen Kristensen

Varde

SF i Varde kommune går til valg på:

 • En skole- og dagtilbudspolitik, der passer til en stor decentral kommune
 • Mere vild natur og ingen byggeri i strandkanten
 • Flere ressourcer til de svageste ældre

Læs SF Vardes valgprogram her

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Claus Larsen
E: sf-varde@bbsyd.dk
T: 40870531
undefined

undefined

Kandidat:
Birthe Larsen

Vejen

SF i Vejen kommune går til valg på:

 • Genskabe den tabte mangfoldighed i naturen
 • Flere cykelstier
 • Bedre økonomi til institutionerne

De seneste fire år har vi opnået:

 • God økonomi til effektiv inklusion
 • Cykelpuljen er forøget
 • Grøn byudvikling i fokus

Følg SF Vejen på Facebook

 

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Anker Ulsdal
E: anker@ulsdal.dk
T: 75363598
undefined

default-profil

Kandidat:
Julius Nissen
E: julius.v.nissen@dadlnet.dk
T: 75365750

default-profil

Kandidat:
Anja Volder Rasmussen
E: avr@vejen.dk
T: 86250065

default-profil

Kandidat:
Mohammad Ahmed S. Al-Mousawi

default-profil

Kandidat:
Bodil Baagø

Save

Vejle

SF i Vejle kommune går til valg på:

 • Lokalpolitik med hjerte og omtanke
 • Forebyggelse og lighed i sundhed
 • Mere tryghed i hverdagen

De seneste 4 år har vi opnået:

 • Gratis psykologhjælp
 • Forhindret lukning af kollektiv trafik
 • Ordentlighed og ærlighed i alt hvad vi gør

Besøg SF Vejles hjemmeside

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Lone Myrhøj
E: lonmy@vejle.dk
T: 23308180
undefined

undefined

Kandidat:
Morten Kristensen
E: morkr@vejle.dk
T: 21787645
undefined

undefined

Kandidat:
Allan Pedersen
E: allanhp@live.dk
T: 28940971
undefined

default-profil

Kandidat:
Brian Bruhn

default-profil

Kandidat:
Jeppe Riis

default-profil

Kandidat:
Britta Bitsch

default-profil

Kandidat:
Peter Wade

default-profil

Kandidat:
Kevin Larsen

undefined

Kandidat:
Tine Hundahl

default-profil

Kandidat:
Bettina Sørensen

undefined

Kandidat:
Sandie Lee

Save

Aabenraa

SF i Aabenraa kommune går til valg på:

 • Bedre normering i daginstitutionerne.
 • En grøn og velfungerende offentlige transport.
 • Bedre forhold for ældre og handicappede.

De seneste 4 år har vi opnået:

 • Gratis Psykologhjælp til Unge
 • Oprettelse af Headspace i Aabenraa
 • Borgerindflydelse på byfornyelses projekter.
 • Og meget meget mere...

Følg SF Aabenraa på Facebook

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Michael Christensen
E: mc@bbsyd.dk
T: 30546611
undefined

undefined

Kandidat:
Henrik Boye
E: henrikboye@mail.dk
T: 30 22 53 56
undefined undefined 

undefined

Kandidat:
Jette Harild

undefined

Kandidat:
Karsten Kjeldsen

Univers
Mobil navigation