Nordsjælland

Her kan du se hvilke kandidater der er til kommunalvalget i din kommune.
Kommunerne er opført alfabetisk.

KV17 box grafik.png

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Nikolaj Bürhmann
E: nikb@alleroed.dk
T: 40919622
undefined

undefined

Kandidat:
Anders Damm-Frydenbjerg
E: andersdammfrydenberg@gmail.com
T: 20869372
undefined

undefined

Kandidat:
Susan Lund Andersen
E: susanlund.andersen123@gmail.com
T: 20147302

undefined

Kandidat:
Jørgen Ekstrøm Jakobsen
E: jakobsen1106@gmail.com
T: 24 60 40 37
undefined

default-profil

Kandidat:
Jalila Rachi

default-profil

Kandidat:
Anne Marie Langhals

default-profil

Kandidat:
Signe Schløer

default-profil

Kandidat:
Nina Madsen

default-profil

Kandidat:
Camilla Damm-Frydenberg

default-profil

Kandidat:
Ole Holm Møller

default-profil

Kandidat:
Lise Tarp

Save

Egedal

SF i Egedal kommune går til valg på:

 • Velfærd for alle i Egedal
 • Et grønt Egedal
 • Et Egedal, der hænger sammen

De sidste 4 år har vi bl.a. opnået:

 • Indførelse af pesticidfrie zoner omkring vandboringer
 • Etablering af flere cykelstier
 • Afskaffet ventelisterne på plejeboliger

Besøg SF Egedals hjemmeside

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Jens Skov
E: jenskskov@gmail.com
T: 28948894
undefined

undefined

Kandidat:
Jacob Andrup
E: jacob.andrup@gmail.com
T: 47175451
undefined

undefined

Kandidat:
Pernille Kristensen
E: sfpekr@ft.dk
T: 61625913
undefined

default-profil

Kandidat:
Peter Hansen

default-profil

Kandidat:
Karen Juul

default-profil

Kandidat:
Henrik Severin Hansen

default-profil

Kandidat:
Randi Jørgensen

default-profil

Kandidat:
Per Gudmundsen

default-profil

Kandidat:
Kamilla Marie Rudolf Lindgren

Save

Fredensborg

SF i Fredensborg kommune går til valg på:

 • Et ungt Fredensborg: Flere pædagoger i dagtilbud; kortere skoledag for de yngste elever; en mere tryg og fri ungdomskultur uden præstationsræs;  en satsning på Ungdomsteatret Ragnarok til Nordens største.
 • Et socialt Fredensborg: Ældreplejen skal forbedres; demensområdet skal styrkes; mere rengøringshjælp til ældre med behov. Bibliotekerne i Nivå og Humlebæk skal udbygges til medborger- og kulturhuse.
 • Et grønt Fredensborg: Styrk klimaindsatsen; opfør støjvolde, som kan mindske trafikstøj. 

De seneste 4 år har vi opnået:

 • Medvirket til at skabe rammerne for, at vores skoler er blandt de bedste i Danmark. 
 • Sikret rammer for økologisk mad og god måltidskultur i alle daginstitutioner samt målrettet en høj miljø-og naturaktivitet i skolerne med Naturkanon, Klimaskole og aktiv og engagerende biologiundervisning i "Haver til Maver" i samarbejde med Årstiderne i Humlebæk. 
 • Kæmpet for mere åbenhed mellem politikere, børne- og skolebestyrelser, og mellem kommune og borgere. Bekæmpet selskabers skattely, og arbejdet for, at borgerdrevne initiativer kan sikres realitets-handling i byrådet. 

Følg SF Fredensborg på Facebook

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Hanne Berg
E: habe@fredensborg.dk
T: 50836344
undefined

undefined

Kandidat:
Ole Bergmann
E: olebergmann@hotmail.com
T: 48480271

undefined

Kandidat:
Torben Forskov
E: kontakt@2fu.dk
T: 23426738

default-profil

Kandidat:
Henriette Brandt Pedersen

default-profil

Kandidat:
Bent Sonne

default-profil

Kandidat:
Lis Grete Møller

Save

Frederikssund

SF i Frederikssund kommune går til valg på:

 • Vedvarende energi. Fossile brændstoffer er fortid. Frederikssund skal være CO2-neutral senest i 2040
 • Børnevenlig Folkeskole. Økonomi til 2-lærerordninger, kortere skoledage. Trivsel, faglig kvalitet og bedre rammer for inklusion af udfordrede og sårbare børn.
 • Tryghed i ældreplejen. SF Ønsker at der skal arbejdes mod faste teams i hjemmeplejen, for at skabe genkendelighed og tryghed for vores ældre borgere.

De sidste 4 år har vi bl.a. opnået:

 • SF har sikret at Frederikssund bliver klima+ kommune i 2018
 • SF har skaffet 500.000 i budgettet til en styrket mulighed for at vælge 2-lærerordning i skolerne
 • SF har sikret en udvidet åben, anonym psykolog rådgivning for de unge i alderen 15 til og med 29 år.

Besøg SF Frederikssunds hjemmeside

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Ole Frimann Hansen
E: ole@stannum.dk
T: 47310141
undefined

undefined

Kandidat:
Susan Stauersbøl
E: habe@fredensborg.dk
T: 49180562

undefined

Kandidat:
Anna Poulsen

undefined

Kandidat:
Gry Ellesøe

Save

Save

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Bo Finsen
E: bofinsen@gmail.com
T: 72165219

undefined

Kandidat:
Jannie Hjerpe
E: hjerpe@dadlnet.dk
T: 40131746

default-profil

Kandidat:
Jane Isdal

default-profil

Kandidat:
Frank S. Hansen

Save

Gribskov

SF i Gribskov kommune går til valg på:

 • Nærdemokrati
 • Indlicitering i stedet for udlicitering af kommunale opgaver
 • Klimavenligt byggeri

Besøg SF Gribskovs hjemmeside

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Britta Christholm
E: britta@sf-gribskov.dk
T: 28150112
undefined

undefined

Kandidat:
Kirsten Rolfsager
E: kirsten@niels-holger.dk
T: 48318235
undefined

undefined

Kandidat:
Jens Rane Holck
E: jensrane@gmail.com
T: 50943642
undefined

undefined

Kandidat:
Børge Sørensen

undefined

Kandidat:
Jens Hoffman

undefined

Kandidat:
Kirsten Juul

Save

Halsnæs

SF i Halsnæs kommune går til valg på:

 • Bedre normeringer for de yngste, max. 24 elever i klasserne
 • Borgerne kan komme med forslag til byrådet og er tæt på beslutningerne
 • Selvstyrende huse for de unge

De sidste 4 år har vi bl.a. opnået:

 • Vi har sat lys på miljøproblemer i kommunen
 • Vi har skabt en bedre omgangstone i byrådet
 • Vi har gjort det klart at udliciteringen af rengøringen er et beskidt arbejde

Følg SF Halsnæs på Facebook

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Anja Rosengreen
E: anjarosengreen@live.dk
T: 28306640
undefined 

undefined

Kandidat:
Olaf Prien
E: olaf.johannes.prien@posteo.dk
T: 47772908
undefined

undefined

Kandidat:
Embla Prien
E: emblaprien@gmail.com
T: 22970023
undefined

undefined

Kandidat:
Peter Nielsson

undefined

Kandidat:
Martin Pedersen

default-profil

Kandidat:
Marie-Christine Poncelet

undefined

Kandidat:
Henrik Lakner

default-profil

Kandidat:
Hanne Veber

default-profil

Kandidat:
Rune Torp

Save

Save

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Bente Borg Donkin
E: bente@donkin.dk
T: 28356714
undefined

undefined

Kandidat:
Thomas Kristensen
E: thkr80@gmail.com

undefined

Kandidat:
Anders Wilsbech
E: aw@privatmail.dk
T: 24622880

undefined

Kandidat:
Peter Lauesen

undefined

Kandidat:
Martin Holmgaard

Save

Hillerød

SF i Hillerød kommune går til valg på:

 • En forstærket indsats for Børn (flere midler til en fagligt stærk folkeskole og dagtilbud af høj kvalitet)
 • Byplanlægning (Ordentlig bnyudvikling, god arkitektur, bedre balance land-by og nej til aflastningscenter i Vestbyen)
 • Bæredygtighed (Støtte til grøn omstilling, genanvendelse, socialt udsatte, fællesskaber og omsorg)

De sidste 4 år har vi opnået:

 • Stoppet nyt Storcenter udenfor Bymidten sammen med borgerne
 • Styrket indsats for forebyggelse for børn, ældre og ledige, med mere helhedstænkning end før
 • Hillerød er blevet en klimakommune + vi har fået flere cykelstier, mange energibesparelser og et kraftigt fald i CO2-udledningen

Besøg SF Hillerøds hjemmeside

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Peter Langer
E: Planger@webspeed.dk
T: 48254742
undefined

undefined

Kandidat:
Rikke Macholm
E: rim@hillerod.dk
T: 48254064

undefined

Kandidat:
Janne Lunding Olsen
E: skovledet63@mailme.dk
T: 48221027

undefined

Kandidat:
Lars Elbrandt

undefined

Kandidat:
Lucas Antonio Madsen
E: lucas.madsen@yahoo.dk
T: 20985799
undefined

undefined

Kandidat:
Flemming Thornæs

undefined

Kandidat:
Michael Liesk

default-profil

Kandidat:
Erik Sejrup

default-profil

Kandidat:
Pia Enøe

Hørsholm

SF i Hørsholm kommune går til valg på:

 • Løftet velfærd for byens yngste og ældste borgere
 • Styrkelse af kultur og idrætstilbud  med lige adgang for alle
 • Fastholde de grønne områder, flere cykelstier, oprensning af åer og søer og bedre klimapolitik
 • Bedre og mere borgervenlig digitalisering
 • Styrkelse af Ungerådet

Følg SF Fredensborg og Hørsholm på Facebook

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Kandidat:
Louise Zabel
E: louisezabel@hotmail.com
T: 28769558
undefined

Rudersdal

SF i Rudersdal kommune går til valg på:

 • Ordentlig velfærd til børn, unge og ældre, hvor tryghed, menneskelighed og omsorg er i fokus.
 • Vi vil sprede idræt, kunst og kultur ud til alle, men især til børn og unge. Alle skal have mulighed for at deltage uanset forældrenes indtægt.
 • Den grønne dagsorden skal være højt prioriteret, fremsynet og visionær.
 • Borgeren har mest mulig indflydelse også mellem valgene: Den enkelte borger skal kunne samle et vist antal underskrifter og få ret til, at en sag bliver taget op i kommunalbestyrelsen.
 • Kommunens ansatte skal have mulighed for at vælge fleksibel arbejdstid, og der skal være tilstrækkelige ressourcer til at varetage opgaverne.

Besøg SF Rudersdals hjemmeside

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Dorte Nørbo
E: dorte.noerbo@gmail.com
T: 28 96 28 08
undefined 

undefined

Kandidat:
Bernt Stubbe Østergaard
E: bernt.ostergaard@me.com
T: 22115591

undefined

Kandidat:
Kurt Petersen
E: rohnald1952@gmail.com
T: 24289200

undefined

Kandidat:
Jeppe Vejlby Brogård
E: jvbrogaard@hotmail.com
T: 29860770

undefined

Kandidat:
Marianne Stubbe Østergaard
E: moster@sund.ku.dk

Save

Univers
Mobil navigation