Fyn

Her kan du se hvilke kandidater der er til kommunalvalget i din kommune.
Kommunerne er opført alfabetisk.

KV17 box grafik.png

Assens

SF i Assens kommune går til valg:

 • For et godt børne-ungeliv
 • For en ambitiøs miljø- og klimapolitik
 • For et fritids- og foreningsliv der hænger sammen

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

default-profil

Spids/borgmesterkandidat:
Mogens Mulle Johansen

undefined

undefined

Kandidat:
Flemming Risskov Jørgensen

undefined

Kandidat:
Mette Karlsson

undefined

Kandidat:
Hans Peter Lund

undefined

Kandidat:
Poul Erik Kristiansen

undefined

Kandidat:
Jens Keld Petersen

undefined

Kandidat:
Henning Hermes Petersen

undefined

Kandidat:
Hans Glæsel

undefined

Kandidat:
Bente Paulli

Save

Save

Faaborg-Midtfyn

SF i Faaborg-Midtfyn kommune går til valg på:

 • Bekæmpe den stigende ulighed
 • Grøn miljø- og energipolitik
 • Styrkelse af kommunens mindre bysamfund

De sidste 4 år har vi bl.a. opnået:

 • Ansættelse af borgerrådgiver
 • Vedtagelse af ordning med "borgerdrevne forslag"
 • Styrkelse af kommunens økonomi (moderat skatteforhøjelse)

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Torben Smith

undefined

Kandidat:
Vagn Hansen

undefined

Kandidat:
Lea Haahr

undefined

Kandidat:
Helene Jakobsen

undefined

Kandidat:
Winnie Tang Pedersen

undefined

Kandidat:
Patrick Hjortshøj

Kerteminde

SF i Kerteminde kommune går til valg på:

 • En kommune, der hænger sammen
 • Trivsel frem for pasning
 • En styrket indsats for de svageste

De sidste 4 år har vi bl.a. opnået:

 • Fokus på at der skal være afsat tilstrækkeligt med midler til udsatte familier og børn.
 • Cykelsti mellem Nymarken og Marslev
 • Tæt dialog med borgerne om vanskelige emner

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

default-profil

Spids/borgmesterkandidat:
Jesper Hempler

undefined

Kandidat:
Alex Haurand
undefined undefined

default-profil

Kandidat:
Annette Langhoff

default-profil

Kandidat:
Ole P. Christensen

default-profil

Kandidat:
Morten S. Berthelsen

default-profil

Kandidat:
Xenia Perino Haurand

default-profil

Kandidat:
Ghariba T Ebrahim

default-profil

Kandidat:
Morten Larsen

Langeland

SF i Langeland kommune går til valg på:

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

default-profil

Spids/borgmesterkandidat:
Tonni Hansen

default-profil

Kandidat:
Winni K Hansen

default-profil

Kandidat:
Nynne Printz

default-profil

Kandidat:
Bjarne Nielsen

default-profil

Kandidat:
Erik Jørgensen

Save

Save

Middelfart

SF i Middelfart kommune går til valg på:

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

default-profil

Spids/borgmesterkandidat:
Mikkel Dragmose-Hansen

default-profil

Kandidat:
Pia Havgaard Henriksen

default-profil

Kandidat:
Kurt Mulvad

default-profil

Kandidat:
Morten Thomsen

Save

Save

Nordfyn

SF i Nordfyn kommune går til valg på:

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Anne-Lise Sievers
undefined 

default-profil

Kandidat:
Anders Funch Engelstad

default-profil

Kandidat:
Bent Olsen

default-profil

Kandidat:
Flemming Holmelund

default-profil

Kandidat:
Katja Karlsen

Save

Save

Nyborg

SF i Nyborg kommune går til valg på:

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

default-profil

Spids/borgmesterkandidat:
Suzette Frovin

default-profil

Kandidat:
Ole Tyrsted Jørgensen

default-profil

Kandidat:
Jørgen Østerby

default-profil

Kandidat:
Henning Nielsen

default-profil

Kandidat:
Iben Bohr

default-profil

Kandidat:
Hans Biering

default-profil

Kandidat:
Else Klint

Save

Save

Odense

SF i Odense kommune går til valg på:

 • Vores børn og unge skal have de bedste forudsætninger for at få en god opvækst. Det kræver, at vi prioriterer folkeskolen, dagtilbuddene og indsatsen for socialt udsatte børn. SF vil fortsat arbejde for flere penge til børn- og ungeområdet, og pengene ska
 • Vores ældre skal have en tryg og respektfuld alderdom. Vi vil særligt prioritere de svageste ældre på plejecentrene. Der skal kort og godt være flere hænder i ældreplejen.
 • Et grønt Odense. Flere busser – særligt på de mest benyttede busafgange. Fremkommeligheden for den kollektive trafik og cyklisme skal forbedres markant. Der skal etableres flere og bedre cykelstier i hele Odense.

De sidste 4 år har vi opnået:

 • Velfærdsprocenten - Markant forbedring af velfærden
 • Grais Psykologhjælp 18-30 år

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Brian Dybroe
E: dybro@odense.dk
T: 24 62 11 18
undefined undefined undefined
 

default-profil

Kandidat:
Line Mørk

default-profil

Kandidat:
Kasper Westh

undefined

Kandidat:
Ditte Helene Rasmussen
E: ditte.helene@hotmail.com
T: 66 18 98 89
undefined 

default-profil

Kandidat:
Christian Vedel

default-profil

Kandidat:
Henrik Brandt Rasmussen

default-profil

Kandidat:
Frank Kronbo

default-profil

Kandidat:
Marianne Ostendorf

default-profil

Kandidat:
Axel Bay-Petersen

default-profil

Kandidat:
Sonja Jensen

default-profil

Kandidat:
Joachim Bentzen

default-profil

Kandidat:
Ane Sandal

default-profil

Kandidat:
Emma Hersø Rasmussen

default-profil

Kandidat:
Jørgen Bendix

default-profil

Kandidat:
Casper Marienlund

default-profil

Kandidat:
Pernille Isaksen-Ejby

default-profil

Kandidat:
Axel Skytthe

default-profil

Kandidat:
Anette Lukasiewicz

Save

Save

Svendborg

SF i Svendborg kommune går til valg på:

 • Kortere skoledage - en sammenhængene skoledag som nedsættes med ½,og de midler der frigives, anvendes til flerelærere og pædagoger i skolerne
 • Mere grøn udvikling - igangsætning af affaldssortering, igangsætning af GEOPARK, mere anvendelse af grøn energi, flere "grønne" dagtilbud
 • Bedre normering i daginstitutioner - frem til en normering med antal medarbejdertime pr. barn

De sidste 4 år har vi bl.a. opnået:

 • Fokus på lokalområderne med udbygning af lokalbibliotekerne
 • Fokus på et stærkere borgerdemokrati - forslag om at borgerne får mulighed for at stille forslag til byrådsbehandling
 • Gennemført branchepakker, som sikrer en gruppeledige beskæftigelse, så de kan honorere 225 timers reglen og fastholde forsørgselsesgrundlaget

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

default-profil

Spids/borgmesterkandidat:
Bruno Hansen

default-profil

Kandidat:
Rasmus Feldingbbjerg Drabe

default-profil

Kandidat:
Annette Blýnel

default-profil

Kandidat:
Käthe Lund

default-profil

Kandidat:
Flemming Kjær Sørensen

default-profil

Kandidat:
Tove Rygaard Kalheru

default-profil

Kandidat:
Annelise Bruun

Save

Save

Ærø

SF i Ærø kommune går til valg på:

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

default-profil

Spids/borgmesterkandidat:
Minna Henriksen

default-profil

Kandidat:
Tone Nehammer

default-profil

Kandidat:
Carsten Møller Nielsen

Save

Save

Univers
Mobil navigation