Fyn

Her kan du se hvilke kandidater der er til kommunalvalget i din kommune.
Kommunerne er opført alfabetisk.

KV17 box grafik.png

Assens

SF i Assens kommune går til valg:

 • For et godt børne-ungeliv
 • For en ambitiøs miljø- og klimapolitik
 • For et fritids- og foreningsliv der hænger sammen

Følg SF Assens på Facebook

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Mogens Mulle Johansen
E: mojoh@assens.dk
T: 64762470
undefined

undefined

Kandidat:
Flemming Risskov Jørgensen
E: flemmingrj@gmail.com
T: 64762470

undefined

Kandidat:
Mette Karlsson
E: mekar@assens.dk

undefined

Kandidat:
Hans Peter Lund

undefined

Kandidat:
Poul Erik Kristiansen

undefined

Kandidat:
Jens Keld Petersen

undefined

Kandidat:
Henning Hermes Petersen

undefined

Kandidat:
Hans Glæsel

undefined

Kandidat:
Bente Paulli

Save

Save

Faaborg-Midtfyn

SF i Faaborg-Midtfyn kommune går til valg på:

 • Bekæmpe den stigende ulighed
 • Grøn miljø- og energipolitik
 • Styrkelse af kommunens mindre bysamfund

De sidste 4 år har vi bl.a. opnået:

 • Ansættelse af borgerrådgiver
 • Vedtagelse af ordning med "borgerdrevne forslag"
 • Styrkelse af kommunens økonomi (moderat skatteforhøjelse)

Følg SF Faaborg-Midtfyn på Facebook

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Torben Smith
E: Tsm@fmk.dk
T: 62622263
undefined

undefined

Kandidat:
Vagn Hansen
E: vagnhansen@aarslevnet.dk
T: 65902914
undefined

undefined

Kandidat:
Lea Haahr
E: lea_haahr@hotmail.com
T: 61672284
undefined

undefined

Kandidat:
Helene Jakobsen

undefined

Kandidat:
Winnie Tang Pedersen

undefined

Kandidat:
Patrick Hjortshøj

undefined

Kandidat:
Niels Buhl

undefined

Kandidat:
Anette Bruun

undefined

Kandidat:
Helle Gerbild

Kerteminde

SF i Kerteminde kommune går til valg på:

 • En kommune, der hænger sammen
 • Trivsel frem for pasning
 • En styrket indsats for de svageste

De sidste 4 år har vi bl.a. opnået:

 • Fokus på at der skal være afsat tilstrækkeligt med midler til udsatte familier og børn.
 • Cykelsti mellem Nymarken og Marslev
 • Tæt dialog med borgerne om vanskelige emner

Følg SF Kerteminde på Facebook

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Jesper Hempler
E: jeh@kerteminde.dk
T: 20762871
undefined

undefined

Kandidat:
Alex Haurand
E: alex@haurand.dk
T: 63321203
undefined undefined

undefined

Kandidat:
Annette Langhoff
E: Annette.langhoff@gmail.com
T: 60143262
undefined

undefined

Kandidat:
Ole P. Christensen

undefined

Kandidat:
Morten S. Berthelsen

undefined

Kandidat:
Xenia Perino

undefined

Kandidat:
Ghariba T Ebrahim

undefined

Kandidat:
Morten Larsen

Langeland

SF i Langeland kommune går til valg på:

 • At sikre fortsat liv i landsbyerne
 • Hurtigt bredbånd på landet
 • Et grønt Langeland med fokus på jobskabelse gennem grøn omstilling, f.eks. ved genanvendelse af affald og afgrøder og bioraffinering
 • Ordentlig normering af fagligt personale i kommunens social-og ældrepolitik
 • En børne- og familievenlig kommune med kultur og tilbud til unge

Følg SF Langeland på Facebook

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Tonni Hansen
E: tonni.hansen@3f.dk
T: 24691290
undefined undefined

undefined

Kandidat:
Winni K Hansen
E: winnikielstrup@gmail.com
T: 50908808
undefined

undefined

Kandidat:
Nynne Printz
E: nckp@hotmail.dk
T: 29113117

undefined

Kandidat:
Bjarne Nielsen

undefined

Kandidat:
Tonny Gjersen

undefined

Kandidat:
Gert Schmidt

undefined

Kandidat:
Erik Jørgensen

Save

Save

Middelfart

SF i Middelfart kommune går til valg på:

 • En stærkere folkeskole med maks. 24. elever i klasserne
 • Mere fokus på udvikling af hvert lokalområde i Middelfart kommune
 • Middelfart kommune som 100 % CO2 neutral kommune

De seneste 4 år har vi opnået:

 • Indførelse af borgerdrevne forslag, så borgerne kan få deres forslag på byrådets dagsorden
 • Midler til rådgivning af udsatte borgere og udsatte familier
 • Flere penge til miljø, stier og naturen

Besøg SF Middelfarts hjemmeside

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Mikkel Dragmose-Hansen
E: MikkelDHansen@hotmail.com
T: 22809526
undefined

undefined

Kandidat:
Pia Havgaard Henriksen
E: pia.hh@stofanet.dk
T: 30562888
undefined

undefined

Kandidat:
Simon Skaaning Guldbrandsen
E: Simonguldbrandsen@outlook.com
T: 81908237
undefined

undefined

Kandidat:
Kurt Mulvad

undefined

Kandidat:
Morten Thomsen

undefined

Kandidat:
Ole Holm Madsen

default-profil

Kandidat:
Ditte Kaehne Kristensen

undefined

Kandidat:
Ingelise Teglgaard Olesen

undefined

Kandidat:
Eigil Kristensen

default-profil

Kandidat:
Palle Skovby

default-profil

Kandidat:
Inge Dreyer

Save

Save

Nordfyn

SF i Nordfyn kommune går til valg på:

 • Sikre en værdig og respektfuld behandling af de ældre borgere
 • Styrke infrastrukturen - udvikle den kollektive trafik for at sikre en sammenhængende kommune
 • Opprioritere den tidlige forbyggende indsat for vores børn, unge og ældre

De seneste 4 år har vi opnået:

 • At lave en ny dagtilbudsstruktur
 • Med til at vedtage et godt budget for 2018 med fokus på forebyggelse 
 • At fastholde pengene på skoleområdet

Besøg SF Nordfyns hjemmeside 

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Anne-Lise Sievers
E: as@nordfynskommune.dk
T: 61355785
undefined 

undefined

Kandidat:
Anders Funch Engelstad
E: a.engelstad@hotmail.com
T: 61271107
undefined

undefined

Kandidat:
Bent Olsen
E: bent.veflinge@gmail.com
T: 40481971
undefined

undefined

Kandidat:
Flemming Holmelund

undefined

Kandidat:
Katja Karlsen

Save

Save

Nyborg

SF i Nyborg kommune går til valg på:

 • Lokale fællesskaber. Plads til flere lokale initiativer, satyrket borgerdemokrati, større gennemsigtighed i de politiske processer og øget borgerinddragelse.
 • Et godt børneliv. Fyns bedste folkeskoler med motiverende undervisning og glade børn. Børnepasning med nul lukkedage og gode normeringer.
 • Grøn velfærd. Ambitiøse mål for kommunens arbejde med økologi, klima, miljø og bæredygtighed.

Følg SF Nyborg på Facebook

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Suzette Frovin
E: suzettefrovin@mail.dk
T: 61668187
undefined

undefined

Kandidat:
Ole Tyrsted Jørgensen
E: oletyrsted@hotmail.com
T: 61660789
undefined

default-profil

Kandidat:
Jørgen Østerby

default-profil

Kandidat:
Iben Bohr

default-profil

Kandidat:
Gøye Thorn Svendsen

default-profil

Kandidat:
Torben Kragh Jensen

Save

Save

Odense

SF i Odense kommune går til valg på:

 • Vores børn og unge skal have de bedste forudsætninger for at få en god opvækst. Det kræver, at vi prioriterer folkeskolen, dagtilbuddene og indsatsen for socialt udsatte børn. SF vil fortsat arbejde for flere penge til børn- og ungeområdet, og pengene ska
 • Vores ældre skal have en tryg og respektfuld alderdom. Vi vil særligt prioritere de svageste ældre på plejecentrene. Der skal kort og godt være flere hænder i ældreplejen.
 • Et grønt Odense. Flere busser – særligt på de mest benyttede busafgange. Fremkommeligheden for den kollektive trafik og cyklisme skal forbedres markant. Der skal etableres flere og bedre cykelstier i hele Odense.

De sidste 4 år har vi opnået:

 • Markant forbedring af velfærden: 42 mio.kr til flere hænder på folkeskolerne, 18 mio.kr til styrkede daginstitutioner og 3 mio.kr til at støtte vores dagplejere, 21 mio.kr til udkørende grupper i hjemmeplejen, 15,2 mio.kr til forbedring af de fysiske rammer på folkeskoler og dagtilbud; 10 mio.kr. til sikre skoleveje og bedre cykelstier og en million mere til den såkaldte 2:1 ordning, hvor foreninger kan søge om tilskud til mindre anlægsprojekter. 
 • Gratis psykologhjælp for 18-30 år

Besøg SF Odenses hjemmeside

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Brian Dybroe
E: dybro@odense.dk
T: 24 62 11 18
undefined undefined undefined
 

undefined

Kandidat:
Line Mørk
E: line.moerk@gmail.com
T: 30604403
undefined

undefined

Kandidat:
Kasper Westh
E: Kasper.westh@outlook.dk
T: 26228048
undefined

undefined

Kandidat:
Ditte Helene Rasmussen
E: ditte.helene@hotmail.com
T: 66 18 98 89
undefined 

undefined

Kandidat:
Christian Vedel

undefined

Kandidat:
Henrik Brandt Rasmussen

default-profil

Kandidat:
Frank Kronbo

default-profil

Kandidat:
Marianne Ostendorf

default-profil

Kandidat:
Axel Bay-Petersen

default-profil

Kandidat:
Sonja Jensen

default-profil

Kandidat:
Joachim Bentzen

default-profil

Kandidat:
Ane Sandal

default-profil

Kandidat:
Emma Hersø Rasmussen

default-profil

Kandidat:
Jørgen Bendix

default-profil

Kandidat:
Casper Marienlund

default-profil

Kandidat:
Pernille Isaksen-Ejby

default-profil

Kandidat:
Axel Skytthe

default-profil

Kandidat:
Anette Lukasiewicz

Save

Save

Svendborg

SF i Svendborg kommune går til valg på:

 • Kortere skoledage - en sammenhængene skoledag som nedsættes med ½,og de midler der frigives, anvendes til flerelærere og pædagoger i skolerne
 • Mere grøn udvikling - igangsætning af affaldssortering, igangsætning af GEOPARK, mere anvendelse af grøn energi, flere "grønne" dagtilbud
 • Bedre normering i daginstitutioner - frem til en normering med antal medarbejdertime pr. barn

De sidste 4 år har vi bl.a. opnået:

 • Fokus på lokalområderne med udbygning af lokalbibliotekerne
 • Fokus på et stærkere borgerdemokrati - forslag om at borgerne får mulighed for at stille forslag til byrådsbehandling
 • Gennemført branchepakker, som sikrer en gruppeledige beskæftigelse, så de kan honorere 225 timers reglen og fastholde forsørgselsesgrundlaget

Besøg SF Svendborgs hjemmeside

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Bruno Hansen
E: bruno.hansen@svendborg.dk
T: 41444505
undefined

undefined

Kandidat:
Rasmus Feldingbbjerg Drabe
E: naturdrabe@gmail.com
T: 60148877
undefined

undefined

Kandidat:
Annette Blýnel
E: anbly@yahoo.dk
T: 40319592
undefined

undefined

Kandidat:
Käthe Lund

default-profil

Kandidat:
Tove Rygaard Kalkerup

default-profil

Kandidat:
Annelise Bruun

default-profil

Kandidat:
Reneè Hamilton

default-profil

Kandidat:
Annie Jørgensen

default-profil

Kandidat:
Jens Hagen Eriksen

Save

Save

Ærø

SF i Ærø kommune går til valg på:

 • En folkeskole i fortsat udvikling. En god skole er båret af lærere, der har tid og råderum. Den ekstra undervisningstime, der blev lagt oveni lærernes arbejdstid før folkeskolereformen, vil vi have fjernet.
 • Vi skal beskytte og genoprette den natur vi har. Beskytte drikkevandet ved sprøjte– og gødningsfrie zoner. Vi arbejder for øget skovrejsning, og mere økologi i kommunen.
 • Mere borgerinddragelse, f. eks forslag fra borgergrupper til behandling i kommunalbestyrelsen.
  Vi medvirker gerne til andre måder at udfolde demokratiet på. F.eks. lokalråd med reel indflydelse og med eget kommunalt budget.

Følg SF Ærø på Facebook

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Minna Henriksen
undefined

undefined

Kandidat:
Tone Nehammer
E: tonehammer@gmail.com
T: 20645842

default-profil

Kandidat:
Jette Roust Iversen

default-profil

Kandidat:
Carsten Møller Nielsen

 

Save

Save

Univers
Mobil navigation