Østjylland

Her kan du se hvilke kandidater der er til kommunalvalget i din kommune.
Kommunerne er opført alfabetisk.

KV17 box grafik.png

Favrskov

SF i Favrskov kommune går til valg på:

 • Et Favrskov, der hænger sammen
 • Grøn omstilling af Favrskov.
 • Et solidarisk Favrskov.

Følg SF Favrskov på Facebook

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spidskandidat:
Søren Frandsen
E: frands191@gmail.com
T: 24234371
undefined

default-profil

Kandidat:
Henriette Stein Knudsen
E: henriette.stein@gmail.com
T: 86980694

default-profil

Kandidat:
Ole Ahrenfeldt
E: ole.ahrenfeldt@mail.dk
T: 86911160

undefined

Kandidat:
Emil Krabbe Villadsen

default-profil

Kandidat:
Laila Jerming Graf

default-profil

Kandidat:
Else Marie Dalgaard Frandsen

Save

Save

Hedensted

SF i Hedensted kommune går til valg på:

 • At bevare og styrke de lokale fællesskaber
 • Udvikling af det lokale demokrati
 • Styrke kommunens klima- og miljøprofil

De sidste 4 år har vi bl.a. opnået:

 • Gratis psykologsamtaler til unge
 • Tillidsreform
 • Klima- og energiråd

Besøg SF Hedensteds hjemmeside

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Torsten Sonne Petersen
E: torsten.petersen@hedensted.dk
T: 75687937
undefined

undefined

Kandidat:
Jan Tidemand 
E: jan@tidemands-naturtjeneste.dk
T: 22 16 00 89
undefined 

undefined

Kandidat:
Mette Borg
E: metteb1971@gmail.com
T: 31429239

undefined

Kandidat:
Niels Erik Nielsen

undefined

Kandidat:
Mads-Peder Winther Søby

undefined

Kandidat:
Ronny Roy Nielsen

undefined

Kandidat:
Peter Altenborg

undefined

Kandidat:
Mathilde Nordstrøm Rybka

undefined

Kandidat:
Anders Bruhn Olesen

undefined

Kandidat:
Hans Herman Larsen

undefined

Kandidat:
Peter Svane-Knudsen

Save

Horsens

SF i Horsens kommune går til valg på:

 • Et opgør med årlige sparekrav og investering i flere varme hænder til børn, ældre og socialt udsatte
 • At bekæmpe ulighed på alle fronter og kæmpe for en kommune, hvor alle kan bo uanset pengepungens størrelse
 • At gøre Horsens til en førende kommune i forhold til grøn omstilling, genanvendelse og økologi

De sidste 4 år har vi bl.a. opnået:

 • Gratis psykologhjælp til unge uden for uddannelsessystemet
 • At Horsens skal være Klimakommune+
 • Ekstra midler til to-lærer ordning til styrket indsats for børn med faglige og sociale problemstillinger

Følg SF Horsens på Facebook

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Paw Amdisen
T: 22 82 37 56
E: pawamdisen@yahoo.dk
undefined undefined

undefined

Kandidat:
Line Højager Madsen
T: 60 64 02 64
E: line5c@hotmail.com
undefined undefined

undefined

Kandidat:
Adnan Nikontovic
T: 31 24 08 76
E: an43737@gmail.com
undefined undefined

undefined

Kandidat:
Per Kirkeby
T: 24 44 60 11
E: per.kirkeby@hotmail.com
undefined

undefined

Kandidat:
Martin Ahrnkiel
T: 31 51 49 54
E: martinahrnkiel@gmail.com
undefined undefined

undefined

Kandidat:
Torben Thomsen
T: 27 16 00 21
E: torbenhenni@stofanet.dk
undefined undefined

undefined

Kandidat:
Bjarki Bjørn Haagensen
T: 60 18 84 20
E: bjarkihaag@hotmail.com
undefined

undefined

Kandidat:
Gitte Marie Korsgaard Emborg
T: 28 79 85 81
E: mittegirl@gmail.com
undefined undefined

undefined

Kandidat:
Bettina Mortensen
T: 28 15 88 80
E: bettina.mortensen@3f.dk
undefined

undefined

Kandidat:
Peter Christensen
T: 22 22 05 46
E: peter.chr8700@gmail.com
undefined undefined

undefined

Kandidat:
Betina Ahrnkiel Nielsen Rasmussen
T: 25 54 00 54
E: b_rasmussen@stofanet.dk
undefined 

Save

Norddjurs

SF i Norddjurs kommune går til valg på:

 • Børn og unge.
 • Den grønne omstilling
 • Velfærd
 • Demokrati i praksis

De seneste 4 år har vi opnået:

 • Nye daginstitutioner i Grenaa, Auning og Vivild Børneby og en lille opnormering
 • Grøn omstilling: Ny genanvendelsessektor, mobilitet med letbane-på-vej m.v.
 • Gratis psykologhjælp til unge, og bredt ungdomsmiljø i Grenaa

Følg SF Norddjurs på Facebook

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Mads Nikolajsen
E: mn@grenaa-gym.dk
T: 61 28 63 27
undefined

undefined

Kandidat:
Jytte Dalgaard
T: 97542109
undefined

undefined

Kandidat:
Jytte Schmidt
E: jys@live.dk
T: 40768899
undefined

default-profil

Kandidat:
Gitte Busck

default-profil

Kandidat:
Aleksander Myrhøj

default-profil

Kandidat:
Nanna de Courcy

default-profil

Kandidat:
Jytte Jacobsen

default-profil

Kandidat:
Erik Knudsen

Save

Odder

SF i Odder kommune går til valg på:

 • Demokrati for alle 
 • Bæredygtig kommune
 • Rent drikkevand 

Følg SF Odder på Facebook

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Marianne Hundebøll
E: marianne.hundeboell@odder.dk
T: 21923715
undefined

undefined

Kandidat:
Helle Møller
E: moellercoaching@gmail.com
T: 86559241
undefined

undefined

Kandidat:
Klavs Vedel
E: Kvedel@gmail.com
T: 24969279
undefined

undefined

Kandidat:
Axel Iversen

undefined

Kandidat:
Mogens Bedsted

Save

Randers

SF i Randers kommune går til valg på:

 • En stærkere folkeskole: Max. 24 elever per klasse, mere flervoksen-undervisning, mere forberedelsestid til lærere og pædagoger, kortere skoledage
 • Voksengaranti på max. på 3 børn per voksen i vuggestuerne og 6 børn per voksen i børnehaverne.
 • Grønnere kommune: Flere og billigere busser, vind- og solenergi, mere økologi, en klimabro, fremme et mere bæredygtigt erhvervsliv

De seneste 4 år har vi opnået:

 • Tillidsreform inkl. Whistleblowerordning
 • Ungeråd
 • Flere penge til inklusion i skolerne

Følg SF Randers på Facebook

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Charlotte Broman Mølbæk
E: charlotte.broman.molbaek@randers.dk
T: 42507425
undefined

undefined

Kandidat:
Rosa Lykke Yde
E: Rosalykke@hotmail.com                         
T: 60134686
undefined

default-profil

Kandidat:
Ann Søndergaard

default-profil

Kandidat:
Bent Olesen

default-profil

Kandidat:
Flemming Sørensen

default-profil

Kandidat:
Mikkel Weidanz

default-profil

Kandidat:
Signe My Scharling Bernberg

default-profil

Kandidat:
Annemarie Brynnum Andersen

default-profil

Kandidat:
Rasmus Aabo Blichfeld

default-profil

Kandidat:
Alice Mølbæk

default-profil

Kandidat:
Carina Jakobsen

default-profil

Kandidat:
Bjarne Mølbæk

default-profil

Kandidat:
Jannie Zajkovska

default-profil

Kandidat:
Morten Wilfing Blak Pedersen

default-profil

Kandidat:
Peter Kejser

default-profil

Kandidat:
Susanne Robak

default-profil

Kandidat:
Tage Overgaard Poulsen

default-profil

Kandidat:
John Lehmkuhl

Samsø

SF på Samsø går til valg på:

 • Bedre trafik: Passagerfærge til Aarhus, så det bliver nemmere at pendle, og rabatordninger til kollektiv trafik for udsatte borgere
 • Den gode skole: Bedre skoler og renovering af slidte bygninger
 • Støtte til iværksættere og gode rammer for små virksomheder
 • Et grønt Samsø - vi skal fortsætte udviklingen som grøn energi-ø

De seneste 4 år har vi opnået:

 • Gratis psykologhjælp til unge
 • Forbud mod mikroplast i kommunens indkøb

Følg SF Samsø på Facebook

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Ulla Holm
E: ullaholm.samsoe@gmail.com
T: 30273053
undefined

default-profil

Kandidat:
Jens Henrik Larsen
E: jhlsoeholm@yahoo.dk
T: 20231940

default-profil

Kandidat:
Anne Grethe Olsen
E: olsen.annegrethe@gmail.com
T: 61338304

default-profil

Kandidat:
Børge Buur

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Claus Leick
E: leick@mail.dk
T: 28151540
undefined

undefined

Kandidat:
Jens Sønderskov
E: jenssoenderskov@hotmail.com
T: 40888714
undefined

undefined

Kandidat:
Søs Elstrøm
E: soselmstrom@hotmail.com
T: 28783084

undefined

Kandidat:
Ole Juhl Jeppesen

undefined

Kandidat:
Elisabeth Morsing
E: mail@elisabethmorsing.dk
T: 23 60 44 09
undefined 

undefined

Kandidat:
Charlotte Vindeløv

Save

Save

Syddjurs

SF Syddjurs går til valg på:

 • Solidaritet og kamp mod ulighed
 • Fastholdelse af økonomisk ansvarlighed
 • Nærhed og værdighed for borgerne
 • En åben og demokratisk kommunalforvaltning med stærk medarbejderindflydelse
 • Styrket indsats for miljø og klima

Besøg SF Syddjurs' hjemmeside

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spids/borgmesterkandidat:
Kirstine Bille
E: kb@syddjurs.dk
T: 8633 7461
undefined

undefined

Kandidat:
Kim Lykke Jensen
E: tekstogbillede@yahoo.dk
T: 22663823
undefined

undefined

Kandidat:
Jens Rasmussen
E: jr.lunavej@gmail.com
T: 21659984
undefined

undefined

Kandidat:
Kristian Herget
E: kristian@herget.dk
T: 30523253
undefined

default-profil

Kandidat:
Morten Henriksen

undefined

Kandidat:
Helle Røge

default-profil

Kandidat:
Marianne Als Nielsen

default-profil

Kandidat:
Ingrid Boldsen

default-profil

Kandidat:
Leif Andersen

default-profil

Kandidat:
Kirsten Birkedal

default-profil

Kandidat:
Jens Dalsgård Olsen

default-profil

Kandidat:
Helle Schultz

default-profil

Kandidat:
Eva Dragheim

default-profil

Kandidat:
Jørgen Ringgaard

default-profil

Kandidat:
Karin Alsgård Jensen

default-profil

Kandidat:
Arne Niebuhr Hansen

Save

Aarhus

SF i Aarhus kommune går til valg på:

 • Styrket velfærd med flere medarbejdere
 • Grønnere Aarhus: Udbygge letbanen, flere grønne områder, mindre forurening i vand og luft
 • Fortsat fokus på integration af flygtninge - fortsætte SF's succes med at få flygtninge i arbejde

De seneste 4 år har vi fået gennemført:

 • To-voksenordninger i 36 folkeskoler
 • Ført an i arbejdet, der har gjort Aarhus til Danmarks bedste kommune til at få flygtninge i job
 • Indført Danmarks mest udbyggede ordninger med gratis psykologhjælp
 • Sat en stopper for giga-lønninger og gyldne håndtryk og reduceret kraftigt i brugen af dyre eksterne konsulenter

 Følg SF Aarhus på Facebook

Kandidater til Kommunalbestyrelsen

undefined

Spidskandidat:
Thomas Medom
E: thomas.medom@aarhus.dk
T: 27517961
undefined undefined

undefined

Kandidat:
Jan Ravn Christensen
E: jrc@byr.aarhus.dk
T: 24235049
undefined

undefined

Kandidat:
Mette Bjerre
E: mette.bjerre@gmail.com
T: 29823735
undefined

undefined

Kandidat:
Fadi Kassem
E: fadikassem@live.dk
T: 51575608
undefined

undefined

Kandidat:
Antoniett Vebel
E: pharao1988@hotmail.com
T: 20941223
undefined

undefined

Kandidat:
Sofie Lippert Troelsen
E: sofie@allegaardsvej.dk
T: 26192554
undefined

undefined

Kandidat:
Ivan Lauridsen

default-profil

Kandidat:
Lone Kronborg Nielsen

default-profil

Kandidat:
Torben Wandall

default-profil

Kandidat:
Amalie Stokholm

default-profil

Kandidat:
Annemarie Graae Gottlieb

default-profil

Kandidat:
Jørgen Brodersen

default-profil

Kandidat:
Dorte Nielsen

default-profil

Kandidat:
Peter Stougaard Kromann

default-profil

Kandidat:
Andreas Seeberg

default-profil

Kandidat:
Hanne Riber

default-profil

Kandidat:
Magrethe Bennike

default-profil

Kandidat:
Niels Marinus Teglskov

default-profil

Kandidat:
Ingrid Marie Ruby

default-profil

Kandidat:
Søren Andersen

default-profil

Kandidat:
Vibeke Schow Madsen

default-profil

Kandidat:
Carla Tønder Jessing

default-profil

Kandidat:
Christian Andersen

default-profil

Kandidat:
Birgit Friis Beuse

default-profil

Kandidat:
Peter Eie Christensen

default-profil

Kandidat:
Joan Friis Frausing

default-profil

Kandidat:
Niels Kjeldsen

default-profil

Kandidat:
Anders Gerding

default-profil

Kandidat:
Søren Kronborg Pedersen

Save

Univers
Mobil navigation