Jacob Mark

Jacob Mark

@jacobmark_sf
19. januar 2017     Kl. 12.21

Har den nye børneminister i samråd om de dårlige normeringer og Regeringens visioner for vores børn. SF: Minimumsnormeringer nu! #dkpol


Jacob Mark


Jacob Mark

  • Gruppeformand
  • Børneordfører
  • Uddannelses- og undervisningsordfører
  • Forskningsordfører
  • Kultur-, Idræts og medieordfører

33 37 44 18 / 61 62 45 93

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation