Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Her kan kan du læse mere om mit daglige arbejde som medlem af Europa-Parlamentet for SF og tilknytningen til den grønne gruppe, Greens/EFA. 

Alle europaparlamentarikere sidder i forskellige fagudvalg og delegationer hvor det parlamentariske og lovgivende arbejde finder sted. Jeg har siden valget i 2014 siddet i Borgerklageudvalget og Miljø- og Sundhedsudvalget. Derudover er jeg næstformand i Palæstina-delegationen og medlem af Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen. 

Mit daglige arbejde foregår i tæt samarbejde med min gruppe, De Grønne. Grupperne i Europa-Parlamentet svarer på sin vis til de danske partier. 

Du kan læse mere om mit arbejde i hvert af de enkelte udvalg eller delegationer herunder, ligesom du også finder information om mine møder med lobbyister. 

Margrete i Plenarsal

Miljø- og sundhedsudvalget

Jeg har gennem hele mit politiske liv været optaget af at vi skal give jorden videre til vores børn og børnebørn - og helst i bedre stand, end da vi selv overtog den! Truslen fra menneskeskabte klimaforandringer, kemikalier i vores nærmiljø og et vedvarende tab af naturens mangfoldighed gør at europæerne i fællesskab må finde holdbare løsninger sammen. I miljøudvalget arbejder jeg hårdt for at den globale opvarmning tages alvorligt bl.a. gennem en omstilling til mere vedvarende energi som skaber et sundere og renere miljø. På sundhedsfronten har jeg kæmpet hårdt for at sikre mere åbenhed i medicinalindustrien så borgere i EU kan få ren besked om resultater fra medicinske forsøg og implantaters sikkerhed.

bæredygtig.jpg

Siden er under opdatering.
Her kommer en beskrivelse af nogle af de sager jeg har haft særligt fokus på i mit arbejde i Miljø- og sundhedsudvalget. Indtil da kan du læse om vores arbejde på deres hjemmeside hvis du trykker på linket herunder. 

Borgerklageudvalget

Jeg er medlem og ansvarlig koordinator for den grønne gruppe i Udvalget for Andragender – eller på mere forståeligt dansk: Borgerklageudvalget. Her kan alle europæiske borgere henvende sig med klager der falder under EU’s virke og få deres sag vurderet af Parlamentet og Kommissionen. Det kan eksempelvis være klager om dårlig eller manglende overholdelse af EU’s lovgivning ude i medlemslandene på for eksempel miljøområdet, sociale anliggender, fri bevægelighed osv.

Siden er under opdatering.
Her kommer en beskrivelse af nogle af de sager jeg har haft særligt fokus på i mit arbejde i Borgerklageudvalget. 
Indtil da kan du læse om vores arbejde på deres hjemmeside hvis du trykker på linket herunder.

Palæstina-delegationen

I Palæstina-delegationen fortsætter jeg som næstformand mit mangeårige engagement for Palæstina: for ophævelsen af Israels besættelse og oprettelsen af en selvstændig palæstinensisk stat ved siden af og i fred med Israel. Delegationen blev oprettet midt i 1990'erne, og det er dens opgave at holde kontakten med det Palæstinensiske Lovgivende Råd (Palestinian Legislative Council). Da rådets repræsentanter ofte nægtes udrejse af Israel, afholdes de fleste møder på palæstinensisk grund. Derfor har jeg ofte været med delegationen i Østjerusalem, Vestbredden og Gaza.

BørnDPLC.jpg

Siden er under opdatering.
Her kommer en beskrivelse af nogle af de sager jeg har haft særligt fokus på i mit arbejde i DPLC. 
Indtil da kan du læse om vores arbejde på deres hjemmeside hvis du trykker på linket herunder.

Middelhavsdelegationen

Jeg er medlem af Europa-parlamentets Middelhavsdelegation, der indgår i et større samarbejde omkring dialog med landene ved Middelhavet kaldet DMED. Herigennem har jeg blandt andet haft mulighed for at følge det arabiske forår tæt, ligesom jeg nu følger den demokratiske udvikling i regionen og den store flygtningekrise.

Siden er under opdatering.
Her kommer en beskrivelse af nogle af de sager jeg har haft særligt fokus på i mit arbejde i delegationen. 
Indtil da kan du læse om vores arbejde på deres hjemmeside hvis du trykker på linket herunder.

Mine møder med lobbyister

Ingen ved, hvor mange lobbyister der er i Bruxelles fordi vi ikke har et obligatorisk register, men man gætter på et sted mellem 15.000 og 30.000 om året. Vi har et frivilligt register, hvor lobbyisterne selv vælger, om de vil registrere sig. Det fungerer nogenlunde lige så godt, som man kunne forestille sig: De største og mest lyssky lobbyister holder sig væk, mens alle de, der i forvejen opererer ordentligt, skriver sig op. Der er ingen tvivl om at lobbyisterne har indflydelse på den politiske proces, men det er vigtigt at det sker åbent og uden skjulte interesser. Derfor har SF den politik at alle politikerne offentliggør deres møder med lobbyister.

LobbyCal kan du følge med i alle mine seneste lobbymøder. Hvis du har yderligere spørgsmål til mine møder, er du velkommen til at kontakte mig eller mine rådgivere og få mere information.

 

Univers
Mobil navigation