Den Grønne Gruppe

Her kan du læse om min partigruppe De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - i daglig tale kaldet De Grønne eller den grønne gruppe.

HVAD VIL DE GRØNNE?

De Grønne arbejder for bæredygtighed både økonomisk, miljømæssig og socialt. Med Green New Deal vil vi skabe jobs og vækst, uden at det sker på bekostning af klima og miljø. Europa skal stå sammen i solidaritet og kæmpe for lige rettigheder og lige muligheder, for åbenhed og transparens, så borgerne kan føle sig trygge i deres hverdag.  

HVEM ER DE GRØNNE?

Gruppen har på nuværende tidspunkt 50 medlemmer og Margrete er det eneste danske medlem. De Grønne er kendetegnet ved stor enighed på langt de fleste spørgsmål. Gruppen har to udpegede medformænd, Rebecca Harms fra Tyskland og Phillippe Lamberts fra Belgien.

De Grønne opstod som en fusion mellem The Greens og European Free Alliance i 1999.
Oprindeligt fokuserede på de miljømæssige forhold, men fokus er nu udvidet til at indbefatte hele det politiske spektrum. Gruppen arbejder blandt andet også for at sikre den rette balance mellem økonomiske reformer og sociale interesser, hvilket særligt er aktuelt med krisen i Grækenland netop nu.
Dertil kommer at gruppen stræber efter at opbygge et samfund, der viser respekt for de grundlæggende menneskerettigheder og miljømæssig retfærdighed, at øge friheden på arbejdsmarkedet, at styrke demokratiet gennem decentralisering og ved at opmuntre borgerne til at tage direkte del i beslutningsprocessen, og endelig at gennemføre de økonomiske og sociale reformer, der kan sikre en bæredygtig udvikling for mennesker og miljø.

Du kan læse mere om De Grønne på deres hjemmeside på linket herunder. 

Univers
Mobil navigation