margrete kæmper i eu

Margrete Auken

  • Medlem af Europa-Parlamentet

EP-valgprogram

På landsmødet 2018 vedtog SF valgprogram til det kommende valg til Europa-Parlamentet. Vi kæmper for et solidarisk Europa, hvor der er hjælp til de dårligst stillede borgere, verdens mest udsatte mennesker og fremtidige generationer. De seneste fem år har Margrete Auken repræsenteret SF i Europa-Parlamentet og siddet i Den Grønne Gruppe, hvor hun bl.a. har fokuseret på grøn omstilling og international politik.

SF er et EU-engageret parti, fordi vi også har brug for et større fællesskab end Danmark. Flygtningestrømme, plastikforurening og klimaforandringer kender ikke grænser, og derfor er der brug for at vi sammen løser disse problemer i forpligtende fællesskab. Men vi er også kritiske overfor lukkethed, der eksisterer i mange af EU's institutioner.

Skattely film og debat KBH foto William Vest-Lillesoe-27.jpg

Kronik: Sådan får vi en humanistisk flygtningepolitik

Sammen med Jacob Mark og Kirstine Bille har jeg skrevet en kronik om, hvordan vi får en human flygtningepolitik. Læs den på www.SF.dk/kronik 

KRONIK: EU-landene er nødt til at deles om de flygtninge, der kommer hertil

Det er en god idé at rykke asylbehandlingen til nærområderne, men det er ikke lige om hjørnet. I mellemtiden er det afgørende vigtigt at EU’s regeringer finde en mere solidarisk løsning på fordelingen af flygtninge og migranter. Læs hele kronikken i Information her.

Flygtninge 1.jpg

KRONIK: Gaver fra de døende

Dør mennesker med hjerte-, nyre- og lungeproblemer, fordi der mangler organer? Nej, de dør, fordi de er syge. Og medmindre man giver hastigheden i trafikken fri, gør organdonation tvungen og tillader fri handel med organer, kommer der aldrig organer nok til at klare efterspørgslen.

Det er næsten ikke til at bære, at dette bistre faktum ikke er klart fremme i den debat, vi har lige nu om organtransplantation. Men endnu mere ubærligt er det, at man skjuler det andet og langt alvorligere faktum: Bag næsten alle organdonationer er der en tragedie, hvor mange menneskers liv er styrtet sammen. Det er typisk ulykker, f.eks. i trafikken, og pludselige hjertestop, der sender mennesker gennem den proces, der medfører hjernedød før den totale død. 

Læs min kronik i Politiken fra 2007 her 

Margrete Auken (1) (1)

Margrete Auken


Margrete Auken

  • Medlem af Europa-Parlamentet

European Parliament
04F358
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles
Belgien

+45 61 62 54 50

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation