En retspolitik der virker

SF ønsker en retspolitik, der virker – som mindsker kriminaliteten og fokuserer på hjælp til ofrene, resocialisering, forebyggelse og respekt for internationale konventioner. 

Det er vigtigt med en tidlig og målrettet indsats mod årsagerne til kriminalitet, mens forebyggelsen mod tilbagefald skal styrkes. Samtidig skal vi have en retspolitik, der har konsekvens over for kriminalitet i form af eksempelvis bekæmpelse af bander og anden organiseret kriminalitet. Samtidig skal vi værne om borgernes retssikkerhed.

grundlov.JPG
Forebyggelsen mod tilbagefald skal styrkes

Der skal være færre gengangere i fængslerne. Derfor vil SF styrke kriminalforsorgens muligheder for at forebygge, at tidligere indsatte ender i ny kriminalitet. I slutningen af 2012 faldt regeringens kriminalforsorgsaftale på plads. Aftalen fokuserer netop på resocialisering af kriminelle, bedre samarbejde mellem kommuner og fængsler samt smidigere løsladelse. I SF vil vi fortsat kæmpe for at mindske antallet af gengangere i fængslerne og dermed antallet af ofre for kriminalitet.

Terrorisme skal stoppes før det går galt

Vi skal sikre at politiet og efterretningstjenesterne har de nødvendige ressourcer, udstyr og træning til at kunne stoppe mulige trusler mod Danmark. Som del af politiforligskredsen er vi klar til at finde de penge, der skal til for at værne om vores samfund og vores værdier. Vi skal samtidig sætte ind i fængslerne for at forebygge radikalisering blandt de indsatte, for fængslerne må aldrig blive rugekasser for nye terrorister, hvor der kan ske såkaldte cross-overs mellem bandekriminalitet og ekstremisme. Derfor foreslår vi bl.a., at toneangivende radikaliserede isoleres, at stramme reglerne for prøveløsladelse og at sikre mere personale, som har daglig kontakt med de indsatte.

Retshjælp til alle

Vi skal gøre mere for at sikre en bedre adgang til den offentlige retshjælp af hensyn til især socialt udsatte og medborgere med lave indkomster, som ikke selv har mulighed for at hyre en advokat. Retshjælpsinstitutionerne fungerer så at sige som juridiske skadestuer, når de yder juridisk førstehjælp til borgere, uanset indkomstforhold. Retshjælp handler om menneskelig værdighed og om at sikre den fornødne retssikkerhed over for myndigheder og virksomheder. Gratis retshjælp gør en enorm forskel for de mennesker, som har brug for rådgivning.

Univers
Mobil navigation