Et Danmark i balance

SF’s kommunalpolitik bygger på principperne om nærhed, folkestyre, selvforvaltning, tillid og myndiggørelse af borgere og medarbejdere. Vi arbejder for, at vi fortsat skal have direkte valgte kommuner og regioner, der har ordentlige muligheder for at varetage deres opgaver på bæredygtig vis - både økonomisk og miljømæssigt. SF arbejder for gode velfærdstilbud i hele landet, så vi får et Danmark i balance, præget af større lighed mellem landsdele og by- og landdistrikter.

kommunal.JPG
Flerårige økonomiaftaler og mindre detailregulering

SF står bag budgetloven, der vil sikre, at der fremover er fuldstændig styr på de offentlige udgifter. Men derfor mener vi også, at der fremadrettet vil være behov for justeringer – bl.a. med reelt flerårige økonomiaftaler og mulighed for at overføre uforbrugte midler. Samtidig vil vi fortsat arbejde for, at regering og folketing i lovgivning og økonomiforhandlinger fokuserer på resultater frem for processtyring, og at der bliver gjort op med den store detailregulering, som har præget megen lovgivning, ikke mindst på arbejdsmarkedsområdet.    

Inddrag medarbejdere, borgere og det civile samfund 

SF ønsker en offentlig sektor baseret på tillid frem for kontrol. Derfor bakker vi op om regeringens arbejde med tillidsreformen. Men SF vil gå endnu videre, for en forudsætning for at modernisere og øge arbejdsglæden i det offentlige er, at der skabes mere plads til de ansattes faglighed og iderigdom.  SF ønsker også at sætte turbo på innovation og borgerinddragelsen, først og fremmest fordi borgerne véd, hvor skoen trykker, men også fordi der ligger store ressourcer gemt hos civilsamfundets mange organisationer og frivillige.

Vækst og erhvervsudvikling i hele landet

SF arbejder for et mindre skævt Danmark og større vækst i de dele af landet, som har været præget af affolkning og lavvækst. Derfor er der hårdt brug for, at der bliver skabt nye arbejdspladser inden for produktion og fremstillingserhverv i yderområderne. Derudover arbejder SF fortsat for kollektiv trafik i hele landet, lettilgængelige uddannelsestilbud og bedre lånemuligheder for iværksættere og de borgere, som ønsker at bo eller bosætte sig i yderområderne.  Endelig vil SF fortsætte arbejdet med en mere retfærdig udligning mellem rige og fattige kommuner.

Univers
Mobil navigation