Grundloven skal fornys

Vi danskere kan være stolte af vores grundlov, fordi grundloven udgør fundamentet under vores demokratiske tradition og moderne folkestyre. På trods af dens historiske betydning for det danske samfunds udvikling er det nødvendigt at modernisere grundloven på en række punkter, da dele af forfatningen er ude af trit med moderne forestillinger om demokrati og medborgerskab.

grundlov.JPG
Grundlovskommission

Danmarks sidste grundlovsændring blev foretaget i 1953, og derfor er det kun naturligt, at visse dele af forfatningen i dag trænger til at blive opdateret. SF mener i den forbindelse, at der skal nedsættes en grundlovskommission, som kan give konkrete ændringsforslag til grundloven, så den i højere grad bliver tidssvarende og kommer til at afspejle det samfund, som den er en del af.

En moderne grundlov

SF ønsker en grundlov, der bygger videre på de bedste principper fra den danske tradition for folkestyre og demokrati, men som samtidig er tilpasset og tidssvarende for det danske samfund anno 2015. For eksempel mener SF, at der brug for en præcisering af magtens tredeling og af det kommunale selvstyre, forholdet mellem kirke og stat, kongehusets rolle samt Grønlands og Færøernes status.

Stemmeret til borgere under værgemål

SF mener, at Danmark skal leve op til FN’s handicapkonvention og vores demokratiske idealer ved at udvide stemmeretten, så den også gælder handicappede og psykisk syge under værgemål. Vi mener, at det er udemokratisk, at man bl. a. med afsæt grundlovens § 29 fratager en lang række borgere muligheden for demokratisk medindflydelse ved at inddrage deres stemmeret. SF foreslår derfor, at valgloven ændres, så personer under værgemål både får stemmeret og i højere grad inkluderes i demokratiske processer.

 

Univers
Mobil navigation