En ligeværdig psykiatri

SF arbejder for at nedbryde de mange tabuer, der er forbundet med det at være sindslidende. Alle mennesker kan få en sindslidelse, men langt de fleste kan heldigvis komme sig igen. Vi skal derfor forebygge og behandle i tide. Og der skal altid være adgang til en hurtig og effektiv hjælp for sindslidende, så de kan vende tilbage til hverdag med familie og eventuelt arbejde og uddannelse.

psykisk_sh.JPG
Pårørende skal inddrages

Omtrent 1 million danskere skønnes at være pårørende til en sindslidende. Sindslidende har større chance for at komme sig, når personens netværk inddrages. Derfor arbejder SF for, at de pårørende skal orienteres, inddrages og få mulighed for at tage aktiv del i hverdagen, hvis den sindslidende ønsker det. SF vil arbejde for, at det bliver obligatorisk at tilbyde pårørende undervisning og informationer om, hvordan de kan hjælpe til i helbredsprocessen. Det er afgørende, at børn, der er pårørende til en sindslidende, tilbydes ordentlig hjælp og støtte i tide.

Psykologhjælp til flere

En stor gruppe sindslidende ville kunne komme sig meget hurtigere, hvis de fik tidlig behandling for deres ikke-psykotiske lidelser, såsom angst, depression og OCD. SF arbejder for, at der skal være bedre mulighed for at få støtte til psykologbehandling og samtaleterapi, samt at der etableres flere udgående og opsøgende teams, der kan støtte den enkelte i hverdagen. Vi vil samtidig arbejde for, at børn med ikke psykotiske sindslidelser kan få tilskud til psykologhjælp. Det vil sikre, at flere kommer sig hurtigere og måske helt kan undgå indlæggelser.

Mindre brug af tvang

Brugen af tvang i psykiatrien har i flere år været stigende. Det behøver den ikke være. SF arbejder aktivt for at nedsætte anvendelsen af tvang ved at efteruddanne personalet, sikre at der er tid og ressourcer nok, og ved at bruge de mange gode erfaringer, der allerede ligger. Vi vil begrænse brugen af bæltefiksering uden at passivisere sindslidende med medicin. Derfor arbejder vi for, at sindslidende får større indflydelse på deres behandling, også behandlingen i krisesituationer. Jo mindre tvang vi bruger, des bedre er chancerne for at komme sig.

Univers
Mobil navigation