De bredeste skuldre skal bære

I Danmark har vi indrettet os sådan, at vi betaler mere i skat end de fleste. Til gengæld har et bedre, tryggere og mere retfærdigt samfund end de fleste. Der skal være råd til et ordentligt velfærdssamfund, hvor vi kan tage hånd om vores børn, de ældre og samfundets svageste. Derfor skal vi bekæmpe skattely og multinationale virksomheders skatteunddragelse. På sigt skal vi have et skattesystem, der i mindre grad baseres på arbejde og i højere grad beskatter kapital, arv, forurening og jord. Det er desuden klar SF-politik, at skatteinitiativer skal have en rimelig social balance.

banker_forside.jpg
Skat på finansielle transaktioner

Der skal styr på finanssektoren, så casinoøkonomi og spekulation ikke går ud over skattebetalerne. SF vil have Danmark til at gå forrest i EU i kampen for indførelse af en global skat på finansielle transaktioner, ligesom vi vil presse på for en bedre international regulering af finanssektoren. En finansskat vil skabe et sundere og mere fair økonomisk system. Det vil begrænse den skadelige spekulation og mindske risikoen for en ny finanskrise. I den rige del af verden er summen af transaktioner nu næsten 100 gange større end landenes samlede BNP.

Skattely skal stoppes

Skattely er et problem, fordi der er tale om milliardbeløb skjult på konti i andre lande. Penge, som staten, og dermed borgerne, går glip af. Penge som kunne have været brugt på velfærd som skoler, sygehuse og ældrepleje. Problemet er, at lovgivningen hverken nationalt eller internationalt har fulgt med udviklingen, hvor penge flyttes rundt og kanaliseres til lande med lavere skattesatser. Særligt store multinationale virksomheder har alt for gode muligheder for at undgå at betale skat til fællesskabet. Det skal der laves om på.

Bekæmpelse af sort arbejde

Vi skal have mindre sort arbejde, fordi det undergraver fællesskabet og vores velfærdssamfund, men også fordi det kan være med til at udbrede dårlige løn- og arbejdsvilkår. Vi skal ikke acceptere den sorte økonomi, men i stedet gøre alt hvad vi kan for at få flere i arbejde ved at skabe bedre rammer for vækst og beskæftigelse. Derfor støtter SF en videreførelse af boligjobordningen, hvis den kan målrettes energirenoveringer. En boligejer skal altså fortsat kunne få et skattefradrag til håndværkere, hvis han ønsker at gøre sit hus mere energieffektivt. Og vi vil gerne lette skatten i bunden, så længe vi finder bedre og mere retfærdige måder at finansiere omlægningen på.

Univers
Mobil navigation