At have en bolig er en menneskeret

GODE BOLIGER DER ER TIL AT BETALE

At have en bolig er en menneskeret. I SF mener vi, at alle borgere har krav på og skal have adgang til en god og sund bolig . Der skal bygges tilstrækkeligt med gode almene boliger, det private lejemarked skal reguleres i højere grad end i dag og ventelisterne skal bringes ned på ungdomsboliger i studiebyerne og på ordentlige handicapboliger. 

mandderspiser.JPG
Gode boliger løfter udsatte områder

Attraktive boliger er en forudsætning for at løfte de udsatte områder og for at forebygge, at boligområder i risikozonen udvikler sig til udsatte boligområder. Derfor har SF været med til at give Landsbyggefonden mulighed for at renovere det almene byggeri. Men vi vil gøre mere. En storbykommune som København skal have sit ønske opfyldt om at kunne sælge kommunale grunde til under markedspris til almennyttigt byggeri for at sikre, at folk med små eller jævne indtægter har råd til at betale huslejen.

Lavere husleje på det private lejemarked

SF vil sikre private lejere mod urimelige huslejeforhøjelser. I dag er huslejestigningerne stort set ureguleret, hvis udlejeren foretager en gennemgribende renovering af den udlejede lejlighed. Nogle af disse huslejestigninger er alt, alt for store og urimelige, da de ofte ikke gør lejligheden bedre at bo i. Derimod er det i orden med en mindre lejeforhøjelse i de tilfælde, hvor der er tale om en reel energirenovering, hvor lejeren sparer på udgiften til opvarmning. En sådan renovering medvirker også til mindre CO2-udslip.

Finansiering af boliger i yderområder

Mange boliger i yderområderne er ikke salgbare. Selv folk, der både har vilje og råd til at købe, kan ikke få lån i deres realkreditinstitut, alene fordi omsætningen på boligmarkedet er lav. Det er en ond spiral, der gør den negative udvikling selvforstærkende. SF vil sikre øget finansiering ved at oprette et særligt realkreditinstitut, der tager sig af udlån i yderområderne. Et sådant institut kan enten fungere på markedsvilkår med en højere rente eller med hjælp fra staten i form af en vis underskudsdækning eller et tilskud til renten.

Univers
Mobil navigation