Alle børn har ret til et godt liv

Børn i Danmark tilbringer meget af dagen i en daginstitution, og livet i vuggestuen og børnehaven har stor indflydelse på børns udvikling. For SF er det en mærkesag, at alle børn uanset social baggrund oplever et godt, trygt og stimulerende miljø i deres daginstitution. SF arbejder derfor for at sikre rammerne for, at vores børn udvikler sig sammen med jævnaldrende med støtte fra dygtige pædagoger, som kan udfordre børnene personligt, sprogligt og motorisk.

barn_pige.jpg
Invester i daginstitutionerne

At børns udvikling og intellektuelle vækst allerede starter i de første år er efterhånden særdeles veldokumenteret. I dag ved vi, at børn fra daginstitutioner med gode normeringer og uddannede pædagoger generelt opnår bedre uddannelsesresultater og livskvalitet end børn fra almindelige børnehaver. Derfor arbejder SF for, at man fra politisk hold prioriterer at gøre gode daginstitutioner endnu bedre – fx ved at sikre nok hænder.

Hjælp til udsatte børn

Daginstitutioner både kan og skal i højere grad spille en vigtigere rolle i forhold til at bryde negativ social arv, da alle børn uanset social baggrund har ret til et godt liv. SF vil styrke det tværfaglige samarbejde mellem daginstitutioner, socialrådgivere og sundhedsplejen.  De skal indgå i en bredere forebyggende indsats, der skal sikre børns adgang til et liv fyldt med muligheder frem for begrænsninger.

SProgUDVIKLING OG GOD SKOLESTART

SF mener, at sprog i daginstitutioner skal styrkes. Der skal mere efteruddannelse til flere sprogpædagoger, som kan stå for sprogaktiviteter og udvikle stærke sprogmiljøer.  Overgangen til skolen skal styrkes. Skolestarts-projekter skal sikre mere viden om, hvordan flere børn får en god skolestart og færre går 0. klasse om.

Univers
Mobil navigation