Plads til alle der vil

SF skelner ikke mellem mennesker på baggrund af deres tro eller hudfarve. Men vi stiller krav til alle om at deltage aktivt i samfundet og bidrage til en demokratisk og fredelig udvikling af Danmark. Det er desværre et faktum, at der findes integrationsproblemer i Danmark. Alle har et medansvar for at få integrationen til at lykkes – både dem, der kommer hertil, og dem, der har boet her altid. SF ønsker samtidig en asylpolitik, hvor Danmark tager sin del af ansvaret for de flygtningeproblemer, som krig, klima og nød forårsager.

erhverv.JPG
Integration gennem uddannelse og arbejde

Flere skal klare sig uden offentlig forsørgelse. Målet er, at 10.000 flere indvandrere og efterkommere kommer i arbejde inden år 2020. Vi skal udbrede brugen af socialøkonomiske virksomheder, sikre bedre hjælp til kontanthjælpsmodtagere og lave flere partnerskaber med erhvervslivet i forhold til blandt andet iværksætteri. Folkeskolen spiller også en stor rolle for, at alle får det bedste udgangspunkt uanset baggrund og forudsætninger. På ungdoms- og erhvervsuddannelserne skal der skabes flere uddannelsespladser, og vi skal sikre, at flere gennemfører.

Færre udsatte boligområder

Antallet af udsatte boligområder skal reduceres. Områderne skal være levende og attraktive og invitere flere til at bosætte sig i dem. SF vil for eksempel skabe flere blandede boligområder, hvor det er mere attraktivt for ressourcestærke borgere at flytte ind. Samtidig vil vi have såkaldte ”tillidsofficerer” i boligområderne, som et bindeled mellem politi og borgere. De skal kunne færdes i udsatte boligområder, omkring ungdomsklubber, private fester og fritidsaktiviteter i aften- og nattetimerne og bidrage til trygheden.

Flygtninge skal behandles med respekt

SF vil kæmpe for anstændige forhold for flygtninge og asylansøgere. Børn på flugt er særligt sårbare og har i særlig grad krav på beskyttelse. Her er det vigtigt for SF, at Danmark efterlever FN’s konvention om barnets rettigheder. Børnekonventionen er ikke inkorporeret direkte i dansk ret, men Danmark er forpligtet til at sikre, at dansk ret fortolkes og administreres i overensstemmelse med konventionen. SF kæmper for, at børnekonventionen inkorporeres fuldt ud i dansk lov.

Univers
Mobil navigation