Ligestilling for alle seksualiteter og kønsidentiteter

Ret til at være den du er

SF ønsker et mangfoldigt samfund, hvor mennesker har størst mulig frihed til at udfolde sig. Det gælder også individets mulighed for at udvikle sin seksuelle identitet og sin kønsidentitet og leve i overensstemmelse med den, uanset om man er homoseksuel, biseksuel eller transkønnet. SF vil arbejde for at modvirke de undertrykkende mekanismer i samfundet, der begrænser den enkeltes kønsidentitet og seksuelle minoriteters udfoldelsesmuligheder.

Lgbt.JPG
Oplysning modvirker diskrimination

Homoseksuelle og transkønnede er i de senere år blevet mere accepteret i det danske samfund. Men uvidenheden er stadig stor, og der hersker fortsat mange fordomme, som er grobund for fortielse, mobning, undertrykkelse og hate crimes mod homoseksuelle og transkønnede. Uvidenheden og fordommene skal efter SF's opfattelse bekæmpes ved hjælp af oplysning om og synliggørelse af homoseksuelle og transkønnede i samfundet, blandt andet gennem den almene folkeoplysning og indsatser i folkeskolen, i idrætslivet og på arbejdspladser. Derudover er der brug for en større indsats mod hadforbrydelser.

Bedre forhold for regnbuefamilierne

Der eksisterer i dag en mangfoldighed af familieformer. Alle børn har ret til at vokse op i gode og trygge relationer til deres forældre. Homoseksuelle er lige så egnede som heteroseksuelle til at varetage forældrerollen og til at give børn et stabilt hjem, kærlighed og omsorg. SF arbejder for bedre forhold for medmødre og medfædre. Også når det gælder retten til samvær, hvis forældrene går fra hinanden. Danmark skal arbejde aktivt for, at registrerede partnerskaber og ægteskaber mellem homoseksuelle anerkendes i alle EU-lande.

Transkønnedes rettigheder

Det at være transkønnet handler ikke om seksuel observans, men nævnes ofte som sådan. Det er med til at fastholde mange fordomme, som findes om transkønnede. SF mener, at transkønnethed ikke længere skal klassificeres som en psykiatrisk lidelse. Vi er med til at ændre lovgivningen, så det bliver lettere at skifte juridisk køn eller få en kønsskifteoperation. Derudover mener vi, det er vigtigt, at især unge transkønnede tilbydes ordentlig støtte og rådgivning, noget mange desværre ikke får i dag.

 

Univers
Mobil navigation