Reel ligestilling mellem mænd og kvinder

SF arbejder for at sikre reel ligestilling mellem mænd og kvinder. Vi ønsker et samfund, hvor det ikke er ens køn, der definerer de muligheder, man får i livet. Et samfund, hvor både kvinder og mænd frit kan vælge, om de vil have karriere eller gå hjemme med ungerne. Et samfund, hvor man ikke fra barnsben bliver ensrettet til bestemte kønsroller. Trods loven om ligeløn er der stadig lønforskelle mellem mænd og kvinder. Både fordi uddannelsesvalg og arbejdsmarked er meget kønsopdelt, men også fordi kvinder og mænd ikke altid får lige løn for arbejde af samme værdi. Det vil vi gøre noget ved.

barsel.JPG
Fædre skal have ret til barsel

Fædre tager stadig kun 7-8 pct. af den samlede orlov på barselsdagpenge, selvom mange ønsker mere tid. Både mor og far samt medmødre skal have ret til at være en del af den vigtige første tid af deres barns opvækst, så de kan have en rolle i deres barns liv. Derfor ønsker SF at øremærke tre måneder af barslen til far. Det vil gøre det lettere for faren at bede om barsel på sin arbejdsplads, og det vil gavne morens muligheder på arbejdsmarkedet, samtidig med at det giver barnet mulighed for god tid med både mor og far.

Forbud mod købesex og kamp mod kvindehandel

Kvinders krop er ikke en vare, der skal kunne købes og sælges. Derfor ønsker SF et forbud mod købesex. Et forbud kan dog ikke stå alene, men skal suppleres af en mangesidig indsats for at sikre kvinderne f.eks. psykologhjælp, bolig, job og hjælp til at danne nyt netværk. Den omfattende kvindehandel i Europa og Danmark betyder, at en række kvinder lever i et slags retsløst parallelsamfund, hvor bagmænd og kunder sætter rammerne for nogle ofte uhyrlige livsvilkår. SF vil tilbyde ofre for menneskehandel langt bedre beskyttelse i Danmark.

Bedre hjælp til de udsatte drenge og mænd

Mænd har i dag lavere uddannelsesniveau, kortere levetid og dårligere helbred end kvinder. De har højere selvmordsrate og større misbrug. Der er brug for en helhedsindsats over for udsatte drenge og mænd både i uddannelses-, sundheds- og socialsystemet. Ligesom der er brug for en større forebyggende indsats, så vi helt undgår, at den kønsrelaterede ulighed i sundhed opstår.

Univers
Mobil navigation