En folkekirke for folket

SF ønsker en folkekirke, der først og fremmest er folkets kirke. Statens magt over kirken skal begrænses, og folkekirken skal i højere grad stå på egne ben i fremtiden – dog inden for rammerne af Grundlovens §4. Alle borgere har ret til at praktisere deres religion og deres tro, så længe det sker i respekt for medborgere og i overensstemmelse med de demokratiske principper. Derfor har SF ingen interesse i at rense samfundet for religiøse traditioner og symboler i det offentlige rum, men ønsker tværtimod at gøre det muligt for alle at dyrke deres tro her i Danmark.

homobryllup.JPG
Et samfund med respekt for det enkelte menneskes livssyn

Et stærkt samfund kræver respekt for det enkelte menneskes livssyn. SF ønsker et samfund, der på den ene side accepterer og respekterer religiøs forskellighed og på den anden side en stat, hvor religion aldrig står over demokratiske beslutninger og rettigheder. Den enkelte borgers ukrænkelighed står over religiøse hensyn og idéer, som eventuelt måtte udtrykkes og praktiseres af forskellige trossamfund. Vi lever i et mangfoldigt samfund, hvor nogle er religiøse, mens andre slet ikke er. Derfor skal anerkendte trossamfund ligestilles i forhold til rettigheder og pligter, og folkekirken skal ikke administrere fødselsattester og lignende. 

SF og folkekirken

SF vil have stat og kirke adskilt, men det er der ikke flertal for. Derfor har SF arbejdet for en nyorganisering af folkekirken, der sikrer større autonomi og oprettelse af et folkekirkeligt fællesudvalg. Desværre har højrefløjen modarbejdet forsøget på at skabe en bred politisk aftale. Derfor har vi fortsat en utidssvarende styring af folkekirken.

Univers
Mobil navigation