Regeringens nedskæringer i Togfonden vil ramme hårdt

Regeringens nedskæringer i Togfonden vil især ramme Midt- og Vestjylland hårdt. Alt hvad der lå af forbedringer her vil regeringen droppe. Helt systematisk.

Samtidig vil regeringen droppe de fleste forbedringer i Østjylland – der skal ikke være hurtigere tog i Jylland overhovedet, og der skal ikke elektrificeres nord for Aalborg.

Her lidt flere deltaljer om forringelserne:

Midt- og Vestjylland (og Sydjylland)

  • Strækningen Vejle-Struer skal ikke elektrificeres. Det betyder, at når DSB begynder at køre el-tog på hovednettet vil passagerer til og fra København skulle skifte i Vejle

  • Alle hastighedsopgraderinger droppes – det ville fx have givet 14 minutter hurtigere Struer-Thisted, andre 14 minutter Langå-Struer, 35 minutter Esbjerg-Skjern-Holstebro mv.

  • Banen til Billund, der vil give gode forbindelser til lufthavnen, Legoland og arbejdspladserne i Billund droppes

Øst- og Nordjylland

  • Ingen elektrificering nord for Aalborg. Det betyder blandt andet at der skal skiftes i Aalborg hvis man vil til Aarhus – eller videre mod København.

  • Ingen forbedret rejsehastighed på banen i Østjylland – dog opgraderes Hobro-Aalborg fra 120 til 160 km/t men det er en del af et tidligere forlig og en yderligere opgradering til 200 km/t droppes også.

Hvad vil SF:

  • I dag er der langt færre togpassagerer i Jylland end på Sjælland. Der er et potentiale for at løfte passagertallet ved at give et bedre og hurtigere tilbud.

  • Der vil være god samfundsøkonomi i et samlet løft, mens økonomien er ringere hvis man kun ser på de enkelte dele – netop derfor er det vigtigt med en vision

  • SF vil udover at gennemføre Togfonden – jf. ovenfor – have en jernbane Silkeborg-Galten-Aarhus. Det vil i et hug nedbringe rejsetiden fra Vestjylland og Silkeborg til Aarhus med 20-25 minutter, og gøre toget til en langt mere attraktiv løsning. Herudover skal hele køreplanen tænkes om, så man får bedre forbindelser – det er ideen i at lave en regional timeplan for (Midt- og Vest)jylland

  • Men det hele forudsætter at de fysiske rammer er tilstede i form af hastighedsopgraderinger mv.

Univers
Mobil navigation