Reduktion af klimagasser

De menneskeskabte klimaforandringer er en realitet. Vi har stadig muligheden for at begrænse omfanget, men vi nærmer os hastigt en situation, hvor de nødvendige tiltag bliver virkelig dyre. Vi har både teknologi og viden til at komme i gang. Den eneste ressource der for alvor mangler, er politisk handling og mod. Forhandlingerne i FN nåede f.eks. et lavpunkt i København i 2009.

Udover markante fremskrift på COP21 i 2015, må landenes og virksomhedernes investeringer i fossil energi erstattes af udbygning af vedvarende energi og højere effektivitet, især i de ’gamle’ rige lande og i de nye store økonomier. 

klimagasser.jpg
Danmark i front

Energiaftalen fra 2012 vil føre til en reduktion af CO2 på 34 procent. Regeringen og SF’s målsætning er 40 procent i 2020. EU-kommissionen har foreslået, at EU når det samme mål i 2030. Det borgerlige flertal blandt EU-landene holder EU tilbage, uagtet de åbenbare fordele der er ved at minimere importen af fossile brændsler. EU bruger omkring 1 milliard kroner om dagen på at importere energi. SF vil kæmpe for en strategi om at gøre Danmark fuldstændig uafhængig af fossile brændstoffer i 2050.

Klimagasser

Energiproduktion er den væsentligste kilde til forurening med drivhusgasser. Men landbruget, transporten og boligernes energiforbrug bidrager også kraftigt. Dertil kommer visse industrikemikalier som har meget kraftig drivhuseffekt. Regeringen har fremlagt et klimakatalog over mulige tiltag mod klimagasser. Klimarådet, som er nedsat med vedtagelsen af Klimaloven, skal komme med forslag til regeringen om, hvordan vi mest hensigtsmæssigt kan reducere klimagasserne fra alle sektorer.

Klimatilpasning med omtanke

Da SF sad i regering sikrede vi, at Danmark fik en handlingsplan for klimatilpasning i stedet for den borgerlige hovsa-strategi. Vi har sikret økonomisk råderum de første år, så vandforsyningerne kan etablere klimatilpasningstiltag sammen med kommunerne. På den måde kan der bygges skybrudsveje og laves grønne anlæg, der kan holde på vandet efter store regnskyl. SF foreslår en lov om klimatilpasning som skal sikre at vi klimasikrer kysterne og klimatilpasser landskab og byggeri på den rigtige måde, og vi arbejder på at sikre, at kommunerne har tilstrækkelig økonomi til at kunne sikre huse og veje med intelligente vandløsninger.

Univers
Mobil navigation