Grøn transport

BEDRE OG MERE BÆREDYGTIG TRANSPORT

SF mener, at en moderne transportpolitik må tage hånd om tre væsentlige udfordringer: Enhver skal kunne bevæge sig nemt rundt i Danmark, trængslen på vejene skal mindskes, og støj, luftforurening og CO2-udledning fra trafikken skal begrænses markant. SF knokler for billigere og bedre kollektiv trafik, så vi kan få flere til at benytte den offentlige transport. Med Togfonden flytter vi 28,5 mia. kr. fra udenlandske olieselskaber til et historisk løft af den danske jernbane. Det betyder hurtigere og bedre tog i hele Danmark. 

cykler.JPG
Højhastighedstog og timemodel

Med Togfonden har vi opfyldt en gammel SF-mærkesag om at binde Danmark bedre sammen. Siden 2007 har SF haft en vision om en timemodel på jernbanen mellem landets fire største byer. Vi er nu stolte over, at vi formåede at virkeliggøre vores vision. Højhastighedstogene tager hensyn til den danske geografi med korte afstande mellem byerne, og virkeliggør visionen om en time mellem København-Odense-Aarhus-Aalborg. Derudover skal hele jernbanenettet elektrificeres, så vi kan fremtids- og miljøsikre Danmarks togdrift.

Bedre forhold for cyklister

Danmark er en cykelnation, og vores smukke natur og flade landskab giver gode forudsætninger for cyklismen i landet. SF vil sætte fokus på cyklen som transportmiddel, fordi den både er et smart og et forureningsfrit transportmiddel. Og så er det oven i købet godt for folkesundheden. I SF har vi et mål om at få flere til at lade bilen stå og tage cyklen eller benytte kollektiv transport. Derfor kæmper vi for bedre forhold for cyklister - både for dem der bruger cyklen dagligt som transportmiddel og for cykelturisterne.

Klimavenlige biler skal være billigere

Vi skal fra politisk hold fortsat fremme energieffektive biler, som kan køre længere på literen, og understøtte brugen af nye drivmidler i form af el, gas og brint. Vi ved, at elbiler støjer langt mindre, og at alternative drivmidler generelt er bedre for både klima og miljø. SF har stort fokus på miljøet. Derfor mener vi, at der bør gennemføres en omlægning af afgifterne på personbilerne, så de klimavenlige biler bliver billigere – og trafikforureningen bliver mindre.

Univers
Mobil navigation